Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Vykonávacie predpisy

Vykonávacie predpisy

448/2007 Z.z.

Schválený 7. 9. 2007 Účinný 1. 10. 2007 Novelizovaný: 1. 8. 2019  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

585/2008 Z.z.

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

553/2007 Z.z.

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

306/2004 Z.z.

Schválený 8. 5. 2004 Účinný 8. 5. 2004  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 306/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2023  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 20. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

330/2007 Z.z.

Zrušený: 1. 10. 2023  

317/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

577/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve