Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Výňatok)

300/2005 Z.z. N

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 20. 10. 2023  

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (Výňatok)

372/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 2. 1. 2024  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Výňatok)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 20. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

330/2007 Z.z.

Zrušený: 1. 10. 2023  

317/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

447/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2023  


Archív zmien v legislatíve