Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lenka Kavarníková

Počet článkov autora: 8


Zodpovednosť za vykonanie operácie nesprávnej časti tela či podanie lieku/vakcíny

Tento rok v médiách zarezonovala informácia o tom, že pacientovi bola v nemenovanej nemocnici vykonaná operácia nesprávne, pretože pacientovi operovali jeho zdravé oko namiesto toho chorého. V dôsledku toho prišiel pacient o svoj zrak úplne. U pac...

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti sa stalo skutočnosťou

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické...

Dar od pacienta ako úplatok – aké ponaučenie plynie z kauzy lekára z Kováčovej

V marci v médiách zarezonovala kauza lekára z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý bol odsúdený za trestný čin prijímania úplatku z dôvodu prijatia daru od pacientov. Lekárom sa zrejme už v praxi stalo, že im pacient z vďačnosti priniesol nej...

Nové podmienky delegovaného predpisovania liekov od januára 2022

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj...

PRACOVNÁ POVINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV - PODMIENKY PRE ULOŽENIE A VÝNIMKY Z ULOŽENIA PRACOVNEJ POVINNOSTI

S účinnosťou od 25. novembra 2021 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom nariadila na celom našom území pracovnú povinnosť vo väzbe na opatrenia hospodárskej m...

ZALOŽENIE ALEBO KÚPA AMBULANCIE - ČO VŠETKO JE K TOMU POTREBNÉ A NA ČO SI DÁVAŤ POZOR

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Ako je ...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE AMBULANCIE

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť uzatvorená v písomnej alebo aj ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály