Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lenka Kavarníková

Počet článkov autora: 11


Posunutie termínu účinnosti zmien v právnych vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Od januára 2023 mala nadobudnúť účinnosť výrazná zmena týkajúca sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmena týkajúca sa vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto legislatívne zmeny boli prijaté ...

Odborný zástupca ambulancie – čo by ste mali o ňom vedieť

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu možno určiť v...

Zodpovednosť za vykonanie operácie nesprávnej časti tela či podanie lieku/vakcíny

Tento rok v médiách zarezonovala informácia o tom, že pacientovi bola v nemenovanej nemocnici vykonaná operácia nesprávne, pretože pacientovi operovali jeho zdravé oko namiesto toho chorého. V dôsledku toho prišiel pacient o svoj zrak úplne. U pac...

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti sa stalo skutočnosťou

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické...

Dar od pacienta ako úplatok – aké ponaučenie plynie z kauzy lekára z Kováčovej

V marci v médiách zarezonovala kauza lekára z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý bol odsúdený za trestný čin prijímania úplatku z dôvodu prijatia daru od pacientov. Lekárom sa zrejme už v praxi stalo, že im pacient z vďačnosti priniesol nej...

Nové podmienky delegovaného predpisovania liekov od januára 2022

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj...

PRACOVNÁ POVINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV - PODMIENKY PRE ULOŽENIE A VÝNIMKY Z ULOŽENIA PRACOVNEJ POVINNOSTI

S účinnosťou od 25. novembra 2021 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom nariadila na celom našom území pracovnú povinnosť vo väzbe na opatrenia hospodárskej m...

ZALOŽENIE ALEBO KÚPA AMBULANCIE - ČO VŠETKO JE K TOMU POTREBNÉ A NA ČO SI DÁVAŤ POZOR

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Ako je ...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE AMBULANCIE

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť uzatvorená v písomnej alebo aj ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály