Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Poplatok


Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom ...

Prehľad vybraných najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017 (I.)

Rok 2017 v zdravotníctve priniesol niekoľko legislatívnych noviniek. Niektoré boli očakávané a aj žiadané, niektoré skôr prekvapujúce. Či ich definitívne znenie pretavené do zákona bude prínosom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacie...

Súdne poplatky, trovy konania a medicínskoprávne spory

Snáď najčastejšou otázkou, ktorú kladú klienti svojmu právnemu zástupcovi je: „Pán doktor, koľko ma to bude stáť?“ Je vcelku pochopiteľné, že potenciálnu stranu súdneho konania zaujíma kalkulácia nákladov na konanie, a to pri zvážení všetkých even...

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodobo pretrvávajúcich a nedostatočne alebo vôbec neri...

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR

Legislatíva v oblasti zdravotníctva sa po novembri 1989 začala meniť pomerne rýchlo a do dnešných dní je jej významným znakom výrazná miera nestability, časté zmeny a stále neexistujúca zhoda o podobe zdravotníckeho systému. Uvedené skutočnosti pl...

Právna regulácia financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Ústava SR garantuje všetkým občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, a to za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú pacientom zaplatí zdravotná poisťovňa, uprav...

Poplatky za služby v zdravotníctve

Naše poliklinické pracovisko nepatrí k tým, ktoré by požadovalo platby od pacientov za zdravotnú starostlivosť a v tomto ohľade sa nás novela zákona č. 577/2004 Z. z. až tak nedotkla. Problém ale vystúpil v rámci prakticky jediných bežných platieb...

Úhrada poplatku za licenciu pre lekára

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) chce získať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aby získala toto povolenie, potrebuje odborného zástupcu – lekára s licenciou typu C. Licenciu vydáva Slovenská lekárska komo...

Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

Prijatie zákona č. 53/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z...

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály