Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Kroky k bezpečnému predaju/kúpe ambulancie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, keď sa podnikateľ rozhodne svoju činnosť ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie. Lekár sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a z tohto dôvodu predať svoju zabehnutú ambulanciu. Prípadne môže prísť k veľkému rozhodnutiu podnikanie začať realizovať v rámci vlastnej ambulancie formou odkúpenia už existujúcej. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako možno realizovať predaj/kúpu ambulancie, a na čo je potrebné vždy myslieť.
Formy prevádzkovania ambulancie
Ambulanciu môže lekár prevádzkovať:
-
ako právnická osoba v podobe obchodnej spoločnosti (najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo
-
ako fyzická osoba - podnikateľ.
Práve s ohľadom na právnu formu prevádzkovania ambulancie je potrebné potom rozlišovať aj možnosť predaja/kúpy danej zabehnutej ambulancie.
V prípade, ak lekár prevádzkuje ambulanciu ako fyzická osoba - podnikateľ, reálna možnosť prevodu ambulancie na iného lekára sa ukazuje len v prípade, ak lekár, ktorý chce svoju ambulanciu predať, založí obchodnú spoločnosť a ambulanciu začne prevádzkovať v rámci založenej obchodnej spoločnosti. Po tom, ako bude ambulancia prevádzkovaná pod obchodnou spoločnosťou, možno rozmýšľať nad jej predajom.
Proces začatia prevádzkovania ambulancie vo forme obchodnej spoločnosti pozostáva z viacerých krokov. Prvým krokom je založenie obchodnej spoločnosti, ku ktorému je potrebné pripraviť si všetky nevyhnutné dokumenty, ako napríklad spoločenskú zmluvu (alebo zakladateľskú listinu, ak bude lekár iba sám spoločníkom v spoločnosti), podpisový vzor konateľa a ďalšie. Po príprave všetkých podkladov je potrebné najprv ohlásiť založenie obchodnej spoločnosti na živnostenský úrad, ktorý vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, a následne na to podať návrh na zápis samotnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Tu si treba ale uvedomiť, že založená spoločnosť nebude mať ešte ako predmet činnosti zapísané poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore. Na to je potrebné vykonanie ďalších krokov.
Ak chce lekár prevádzkovať ambulanciu ako obchodná spoločnosť, musí požiadať Slovenskú lekársku komoru o vydanie licencie na výkon funkcie odborného zástupcu (L1C). Po vydaní licencie a založení spoločnosti požiada lekár príslušný samosprávny kraj o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie - už ako obchodná spoločnosť. Po tom ako samosprávny kraj vydá povolenie (a po nadobudnutí jeho právoplatnosti) sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako predmet činnosti zapíše priamo do Obchodného registra SR. Na tento účel je ale potrebné vypracovať dokumenty pre zápis činnosti s. r. o. do Obchodného registra SR, ktoré spolu s povolením vydaným samosprávnym krajom a návrhom na zápis zmeny údajov, podá lekár na príslušný registrový súd. Po zápise poskytovania zdravotnej starostlivosti ako predmetu činnosti do Obchodného registra SR možno pristúpiť k samotnému predaju ambulancie.
Zmluva o prevode obchodného podielu
Podstatou predaja ambulancie vystupujúcej ako obchodná spoločnosť je to, že predávajúci lekár prevedie na kupujúceho lekára svoj obchodný podiel, ktorý vlastní v danej obchodnej spoločnosti. Samotná kúpa už existujúcej ambulancie vystupujúcej ako obchodná spoločnosť, ktorá prešla celým procesom založenia a povolenia na jej prevádzkovanie,
sa preto realizuje na základe zmluvy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály