Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Reakcia na plánovaný rozpočet aj aktuálne problémy v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora privítala návrh na zvýšený rozpočet pre zdravotníctvo a vyjadruje nádej, že tieto finančné prostriedky budú určené prednostne na úhradu nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dúfame, že takto navrhnutý rozpočet bude schválený aj v Národnej rade SR.

SLK súhlasí s odkladom účinnosti zákona o kategorizácii nemocníc (OSN) – podporuje stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska. Už v minulosti sme vyslovili vážne výhrady k návrhu OSN (5 kategórií nemocníc, absencia SVALZOV, zbytočné programy, vytvorenie OSN v centre a až následne skúmanie aktuálneho stavu, slabé zadefinovanie základných odborov, slabá podpora nemocníc v pohraničí, dojazdové časy ako kritérium opodstatnenosti existencie nemocnice a stanice ZZS a pod.)

Uvedomujeme si, že OSN je jedným z míľnikov Programu obnovy a odolnosti, takže zo začiatku bude treba urobiť len základné korektúry. Čo sa týka aktuálnej situácie ohľadom ambulantných pohotovostných služieb – skrátenie ordinačných hodín nie je populárnym krokom, ale považujeme ho za nevyhnutné vzhľadom na personálny stav ambulantného sektora. Zároveň bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť zneužívaniu APS a urgentov zo strany pacientov. Problémy okolo vystavovania elektronických PN – podporujeme tento projekt, ale je potrebné ho zavádzať postupne kvôli mnohým technickým nedostatkom, ako aj často zlému počítačovému vybaveniu pracovísk.

Paralelne je potrebné ponechať platnosť klasickej PN. Ideálny stav je taký, ako doteraz – ukončovanie PN všeobecným lekárom, skúšobné obdobie predĺžiť minimálne o 1 rok. Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada zvýšenie kompetencií, ministerstvo zdravotníctva plánuje úpravy. Iniciatíva komory sestier zabudla na to najpodstatnejšie – na stanovisko lekárov – jeho zástupcov – SLK, ZAP, Zdravita. Lekári by mali podstatným spôsobom určovať, ktoré kompetencie prináležia sestrám (strednému zdravotníckemu personálu). Sestry na Slovensku majú vyššie kompetencie ako sestry v Rakúsku alebo v Nemecku. SLK k danej problematike môže usporiadať aj osobitné stretnutie so zástupcami médií a bude žiadať, aby sa prípadnej úpravy kompetencie sestier zúčastnili zástupcovia lekárskych organizácií.

Slovenská lekárska komora 19.12.2023.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.