AUTOR: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID-19

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Počas pandémie COVID-19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú predmetom regulácie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť