Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Elektronická registračná pokladnica


Praktické problémy realizácie novely zákona o dani z príjmov v zdravotníctve

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – ďalej len „novela“),...

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravu...

Lekári a registračné pokladnice

Registračné pokladnice sa v roku 2015 stanú realitou aj v lekárskych ordináciách. Postarala sa o to posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe dan...

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu v ambulancii

Majú povinnosť evidencie tržieb v pokladnici lekári, zubári?

Denná uzávierka pokladnice v lekárni

Ako postupuje pri vyhotovovaní dennej uzávierky podnikateľ s nepretržitou pre­vádzkou, napr. v lekárni? Kedy sa má denná uzávierka vyhotoviť? Môže byť vyhotovených aj viac denných uzávierok?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály