Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Európska komisia uhradí náklady s vydávaním COVID certifikátov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

V rámci projektu SK-EU DCC uhradí Európska komisia členským štátom náklady spojené s vydávaním Digitálnych COVID preukazov EÚ. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský podpísal Zmluvu o grante pre viacerých príjemcov. Na základe nej budú Slovenskej republike pridelené finančné prostriedky vo výške 1 milión eur.

Pre zabezpečenie vydávania Digitálnych COVID preukazov EÚ vznikli členským krajinám náklady, ktoré im uhradí Európska komisia. Peniaze dostanú členské štáty, teda aj Slovensko, v rámci nástroja núdzovej pomoci Európskej únie - Emergency Support Instrument. Ministerstvo zdravotníctva prebralo rolu koordinátora predmetného projektu, v ktorom riadi projektové konzorcium a vyjednáva s Európskou komisiou potrebné úkony v súvislosti s poskytnutím grantu. Spolu s rezortom zdravotníctva sa do projektu SK-EU DCC zapojilo Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a Úrad verejného zdravotníctva SR.
 
Digitálny COVID preukaz EÚ slúži ako dôkaz toho, že daná osoba bola očkovaná proti ochoreniu COVID-19, absolvovala test s negatívnym výsledkom alebo chorobu prekonala. Doklady začali platiť 1. júla 2021. O vydanie preukazu je možné požiadať elektronicky prostredníctvom webovej stránky NCZI tu: https://covidforms.nczisk.sk/patient_portal/covid-19-validate-patient_IDSK.php.  Preukazom je možné preukázať sa u nás i v zahraničí.

Nástroj núdzovej pomoci Európskej únie - Emergency Support Instrument
Názov projektu: SK-EU DCC
Účel: Vydávanie Digitálnych COVID preukazov EÚ, realizácia IT infraštruktúry, vývoj mobilnej aplikácie
Výška grantu: 1 mil. €
Dĺžka projektu: 6 mesiacov, od 15. apríla 2021 do 14. októbra 2021
Koordinátor projektu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky
Zapojené organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Národné centrum zdravotníckych informácií,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.