Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Informácie z rokovania vlády, ktoré bolo zamerané na energetickú krízu a zdravotníctvo

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 6. decembra 2022 – V pondelok 5. decembra 2022 sa uskutočnilo rokovanie vlády, v rámci ktorého boli schválené nasledovné materiály týkajúce sa zdravotníctva a energetickej krízy.

Návrh na schválenie finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku – nové znenie

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach existujúci na základe pokračujúceho trendu poklesu záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií zo strany študentov, odchodu zdravotníckych pracovníkov zo systému zdravotníctva, prípadne ich presunov do iných štátov, kedy je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmä v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prípadne zníženie kvality jej poskytovania na území Slovenskej republiky.

Cieľom uvedeného materiálu je schválenie finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku.

Návrh na vyčíslenie objemu finančnej alokácie operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 na riešenie dopadov energetickej krízy

Vláda SR uložila jednotlivým rezortom úlohu, v rámci ktorej sú povinní predložiť Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvu financií SR vyčíslenie objemu finančnej alokácie operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 na riešenie dopadov energetickej krízy vrátane návrhu prerozdelenia prostriedkov medzi jednotlivými sprostredkovateľskými orgánmi a platobnými jednotkami v rámci operačných programov do 7. decembra 2022.

Sprievodnú dokumentáciu k materiálom nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.