Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

KSK zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach

Kategória: Spravodajstvo

Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach.

Košice 21. januára (TASR) –  Dôvodom sú pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou kontrol bude aj metodicko-edukačná pomoc pre lekárov a lekárnikov, informovala o tom v utorok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
      Kompetenciu dozornej činnosti ukladá samosprávnemu kraju paragraf 46 zákona o zdravotnej starostlivosti. "Pacienti v našom kraji majú právo na poskytovanie kvalitnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu je Úrad KSK povinný prešetriť všetky doručené podnety zo strany pacientov, ktorí majú podozrenie, že im nebola poskytnutá zákonom stanovená zdravotná alebo lekárenská starostlivosť. Prácu zdravotníckych pracovníkov si veľmi vážim a bol by som veľmi nerád, ak by tieto kontroly vnímali negatívne. Naopak, verím, že vďaka podnetom od občanov dokážeme skvalitniť poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v našom kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
      Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.
      Kraj oznámil, že vykoná kontrolnú činnosť primárne u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v jednotlivých odboroch špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Následne bude pokračovať v dozornej činnosti aj u ostatných poskytovateľov. Na základe podnetov od občanov sa zameria aj na kontroly v úseku humánnej farmácie, teda na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, výdajní zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických pomôcok. Popri kontrolách na základe podnetov od občanov vykoná kraj aj preventívny dozor.
      "Okrem kontrol zameraných na dodržiavanie legislatívnych nariadení chceme zároveň pomáhať a usmerňovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu bude s kontrolami spojená metodicko-edukačná a podporná činnosť, napríklad pri podávaní žiadostí na prevádzku zdravotníckeho zariadenia či v oblasti počítačovej gramotnosti. Práve takáto pomoc môže poskytovateľom výrazne uľahčiť prácu, ušetriť financie a zefektívniť spôsob vybavovania náležitostí vo vzťahu ku KSK," dodal Trnka.
      V podpornej oblasti sa kraj zameria predovšetkým na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú potrebné znalosti vo využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku KSK. Metodicky bude kraj pôsobiť aj pre nových ambulantných poskytovateľov, ktorým bude nápomocný pri spustení prevádzkovania novej ambulancie.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.