Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rokovala pracovná skupina ZMOS vytvorená za účelom riešenia problematiky Optimalizácie siete nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Dňa 2. mája 2023 sa uskutočnilo online zasadnutie pracovnej skupiny ZMOS vytvorenej za účelom riešenia problematiky Optimalizácie siete nemocníc, ktorá bola kreovaná v rámci Komory miest pod Sekciou zdravotníctva Rady ZMOS.

Členmi pracovnej skupiny sú mestá, ktorých sa stratifikácia nemocníc negatívne dotýka a to:  Kráľovský Chlmec, Myjava, Partizánske, Revúca, Svidník a Snina. ZMOS sa téme dopadov stratifikácie na územie a  dostupnosti zdravotníckej starostlivosti aktívne venuje.

Na rokovaní Rady ZMOS bola, ako jedna z priorít, schválená priorita, ktorá je zároveň tézou na rokovanie s relevantnými politickými stranami pred jesennými voľbami do NR SR: požiadavka na dôsledné monitorovanie dopadu zavedenia kategorizácie nemocníc v zmysle platnej legislatívy s tým, aby do procesu vyhodnocovania optimalizácie boli zapojené priamo aj mestá, ktorých sa situácia v súvislosti s kategorizáciou nemocníc týka.

„Argumenty, ktoré boli prednesené na rokovaní Komory miest dňa 19. apríla 2023 nie sú argumentmi za zachovanie hociktorého oddelenia  na hociktorej z nemocníc na Slovensku. Sú to argumenty, ktoré spochybňujú celý dokument Optimalizácie siete nemocníc, pretože zákon 540/2021, hovorí o kategorizácii siete ústavnej starostlivosti a zároveň definuje, že celá sieť bola založená na základe troch pilierov a jedným z nich je dojazd. Na základe teoretických dát nie je možné stanoviť dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ uvádza primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.

„Do úvahy je nutné zobrať i skutočnosť, že okrem zle načasovaného dojazdu je v našich regiónoch nevyhovujúci stav cestnej infraštruktúry – kvality ciest," konštatuje predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

Taktiež „absentuje systém motivácie mladých lekárov do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti do regionálnych a miestnych nemocníc,“ dopĺňa podpredseda ZMOS, predseda Komory miest ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

V záujme ochrany podmienok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov pri uchovaní dostupnej, kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pracovná skupina ZMOS požiada o termín pracovného stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva. O výsledkoch Vás budeme priebežne informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.