Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Sociálnym zariadeniam by časť výkonov mohli uhrádzať ZP

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby zo zdrojov verejného zdravotného poistenia bolo možné v zariadeniach sociálnych služieb uhrádzať zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti.

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) sa možno dočkajú, že časť zdravotných výkonov, ktoré poskytujú klientom, im budú platiť zdravotné poisťovne (ZP). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) navrhuje, aby sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia uhrádzala ošetrovateľská starostlivosť v ZSS, ako i v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Takto financovaných má byť deväť zdravotných výkonov. "V tejto súvislosti sa upravuje nová forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb," konštatuje rezort v dôvodovej správe.

Zdravotné poisťovne môžu v súčasnosti uzatvárať zmluvy len s poskytovateľmi zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, kam sociálne zariadenia nespadajú. Po novom by mohli podpisovať zmluvy už aj s nimi. Na rozpočty poisťovní bude mať návrh MZ však negatívny dopad. Rezort nateraz nevie presne vyčísliť náklady, keďže nie je známy presný počet tých, ktorí budú prijímateľmi ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS. Na základe auditu rezortu práce však predpokladá, že suma sa bude pohybovať od dvoch miliónov eur ročne. 

Ak sa zariadenie rozhodne, že okrem sociálnych služieb chce poskytovať aj ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú zdravotnými poisťovňami, bude povinné ustanoviť aspoň jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie takejto starostlivosti. Zariadenie musí byť zároveň vybavené aj po materiálnej stránke. Samotná starostlivosť bude na zamestnancoch, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. 
Kontrolu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, majú vykonávať zdravotné poisťovne. Inšpekciu budú môcť urobiť kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti má zase dozerať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak zistí pochybenie, bude môcť uložiť pokutu. 

Návrh je súčasťou novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.