Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Štatistická ročenka 2022: Nové údaje za zdravie a energetiku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR

Štatistický úrad SR zverejnil druhé vydanie Štatistickej ročenky SR 2022. Aktualizované boli kapitoly Zdravie a Energetika.

Štatistický úrad SR doplnil definitívne údaje z oblasti zdravotníctva a energetiky za rok 2021, ktoré sú súčasťou prvej aktualizácie Štatistickej ročenky SR 2022. Publikácia bola zverejnená v decembri minulého roka.

Nový elektronický formát publikácie umožnil rozšíriť počet vydaní ročenky, zverejňovať jej obsah vo viacerých časových etapách podľa dostupnosti dát z rôznych zdrojov. Štatistická ročenka SR má dve vydania. Druhé vydanie publikované 24. januára rozširuje obsah tabuliek o najaktuálnejšie údaje v kapitolách 7. Zdravie a 18. Energetika.

Oproti predošlým vydaniam aktuálna ročenka prináša o rok skôr kompletné údaje o počte zdravotníckych zariadení, pracovných miest, lôžok v zdravotníckych zariadeniach, alebo o počte zdravotníckych pracovníkov a návštevách pacientov v ambulanciách lekárov. Taktiež boli doplnené najnovšie údaje o primárnej produkcii, dovoze, vývoze, ako aj zásobách a spotrebe napr. elektriny, plynu, ropy a ropných produktov.

Štatistická ročenka SR 2022, obsahovo najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné dielo Štatistického úradu SR, prináša tematický prierez o živote na Slovensku v roku 2021 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané základné ukazovatele v štrnásťročnom časovom rade. 

Aktualizovaná elektronická verzia ročenky je dostupná v online  Katalógu publikácií.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.