V zmysle novely zákona č. 580/2004 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva SR uverejňuje rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré vstúpia na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom

Rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých sa týka paragraf 38eza odsek 1 zákona č. 580/2004 Z.z. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje z katalógu zdravotných výkonov určeným nariadeným vlády 776/2004 Z.z.  a to na základe indikácie ošetrujúceho lekára, pričom bližšie informácie o rozsahu a úhradách budú zverejnené na webovej stránke: https://www.vszp.sk/ukrajina/.