Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyjadrenie MZ SR: Na sestry sa nezabudlo – zástupcovia ministerstva zdravotníctva diskutovali s nemocničnými ošetrovateľskými manažérkami

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pracovné stretnutie na pôde MZ SR, na ktorom sa zúčastnili námestníčky ošetrovateľstva, resp. riaditeľky odborov ošetrovateľstva nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR,   iniciovala štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská a jeho cieľom bola odborná diskusia o koncepcii a reforme ošetrovateľstva na nastávajúce obdobie.

Oceniť prácu  sestier a ostatného zdravotníckeho personálu prišiel aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: "Dosť veľa rokov to spalo, veci sa neriešili a je čas začať.  Ďakujem za vašu prácu, trpezlivosť, verím tomu, že sa to pohne správnym  smerom."
Na pracovnom stretnutí boli vypočuté všetky manažérky pozvaných a prítomných zdravotníckych zariadení, ktoré nielen hodnotili aktuálnu situáciu s ošetrovateľským personálom, ale navrhovali aj riešenia, ktoré by mohli viesť k zastaveniu prakticky už neudržateľného poklesu počtov sestier v nemocniciach,  ako aj k zlepšeniu podmienok pre ich prácu vrátane technického zázemia a v neposlednom rade k zvýšeniu ich finančného ohodnotenia.
Diskusia prebiehala nielen o nedostatku sestier, ale aj príčinách tohto nedostatku a hľadaní možností na odstránenie týchto príčin skvalitnením vzdelávania (viac praktického vyučovania), v dostatočnom finančnom ohodnotení, v  medziodborovej spolupráci či efektívnom využívaní disponibilného personálu, v zmenách normatívov, v znížení administratívnej záťaže  a podobne.
Štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská: "Prebrali sme mnohé problémy. Za ministerstvo budeme robiť maximum preto, aby sme v praxi sestrám a ďalším profesiám, pomohli."
Monika Smolenická, FNsP J. A. Reimana Prešov: "Som maximálne spokojná, pretože odkedy pracujem ako námestníčka pre ošetrovateľstvo je to prvé takéto stretnutie. Vidíme snahu ministerstva, že sa zaoberajú nedostatkom sestier."
PhDr. Monika Trnovcová, FNsP  F.D.Roosevelta, Banská Bystrica: "Pracovné stretnutie hodnotím veľmi pozitívne, dokázali sme sumarizovať najväčšie problémy na úsekoch ošetrovateľstva v nemocniciach v SR, navrhli sme spôsoby riešení na základe skúseností z praxe, a ocenila som aj spätnú väzbu štátnej tajomníčky s úmyslom riešiť tieto problémy."
Ďalšie pracovné stretnutie ja naplánované o 2 mesiace a prinesie  analýzu všetkých, aj písomne doručených návrhov na zlepšenie situácie a postavenia sestier v zdravotníctve.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.