Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zástupcom lekárskych odborov boli predstavené pripravované projekty v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v intenzívnej komunikácii so zástupcami lekárskych odborov. Na štvrtkovom stretnutí (12.5. poz. red.) na pôde rezortu im boli predstavené konkrétne kroky pre skvalitnenie práce zdravotníckych pracovníkov a zvýšenie efektivity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Významným krokom, ktorý odľahčí prácu zdravotníkov a umožní im tráviť viac času s pacientom a menej pri administratíve, je zvýšenie dôrazu na digitalizáciu zdravotnej dokumentácie. „Aktuálne pripravujeme nákup tabletov, ktoré budú postupne distribuované do nemocníc. Tým sa odbremení práca sestier, ktoré budú môcť informácie o zdravotnom stave pacienta nahrávať do systému priamo pri jeho lôžku. Vďaka tomu sa získa čas, ktorý bude sestra tráviť pri pacientovi,“ uviedla po stretnutí so zástupcami LOZ štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská. Súbežne s prípravou obstarávania sa pripravujú technické riešenia na prepojenie informačných systémov. Do projektu budú nemocnice vstupovať postupne a v závislosti od technických možností.
 
Témou rozhovorov bola aj otázka adekvátneho ohodnotenia. Partneri boli ubezpečení, že ministerstvo zdravotníctva vyvíja maximálne úsilie, aby získalo dodatočné finančné prostriedky, vďaka ktorým sa podarí dosiahnuť zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov. Pripravuje sa porovnanie platov zdravotníkov s inými krajinami, ktoré bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie. Je dôležité zdôrazniť, že zvýšenie mzdového ohodnotenia musí byť trvalé a do systému musí priniesť vyššiu mieru spravodlivosti.
 
Zástupcovia lekárskych odborov boli tiež informovaní, že ministerstvo pripravuje zmeny vo výnose z roku 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.  Aj v tomto prípade je zámerom, aby sestry mohli vykonávať viac odbornej práce a tým sa zefektívnila činnosť jednotlivých oddelení a skvalitnili sa pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov.
 
Predmetom informačného stretnutia bola aj téma DRG či platieb za výkony od zdravotných poisťovní. Uplynulý týždeň sa na Ministerstve zdravotníctva ČR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami slovenského rezortu o možnostiach spolupráce vrátane porovnávania českého a slovenského katalógu výkonov, bodových hodnôt a cien. V prípade DRG v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie zozbieraných dát z nemocníc a pripravujú sa metodické postupy. Ak budú dáta relevantné, bude možné systém DRG pilotne spustiť 1. januára 2023.
 
Zástupcovia ministerstva zdravotníctva majú záujem v rozhovoroch s predstaviteľmi odborov pokračovať aj naďalej.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.