Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Metodické usmernenie č. 1/2/2021 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Vo Vestníku č. 10 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR zo dňa 9. septembra 2022 vyšlo: Metodické usmernenie č. 1/2/2021 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Metodické usmernenie popisuje vecné procesy uplatňovania pohľadávok a úhrady záväzkov, lehoty spracovania, lehoty splatnosti a základné identifikátory národnej výmeny a finančných tokov medzi úradom a zdravotnými poisťovňami. Plné znenie metodického usmernenia nájdete tu.

Okrem uvedeného metodického usmernenia vo Vestníku UDZS č. 10 vyšla správa o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac júl 2022. Správu nájdete vo Vestníku tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.