Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Marec 2024

Takmer 19 % podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti bolo vlani opodstatnených

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v roku 2023 prijal 1 691 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z predchádzajúcich rokov bolo prenesených (nedoriešených) 442 podaní. K 31. 12. 2...

Aktuálna situácia v zdravotníctve, vyhláška k prerozdeleniu financií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora pozorne sledovala a sleduje súčasnú situáciu v ambulantnom sektore, o ktorom už celé mesiace hovoríme, že jeho nedofinancovanie môže viesť ku kolapsu nielen ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov, ale následne aj n...

Výberové konanie na ambulantné pohotovosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej Európskej únii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Zjednodušenú mobilitu a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím.

Čierny kašeľ, záškrt, osýpky: čo treba vedieť a ako sa chrániť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pozorne sledujú výskyt čierneho kašľa, osýpok a záškrtu na našom území i v okolitých krajinách EÚ. Zaočkovanosť proti týmto ochoreniam na Slovensku v niektorých krajoc...

Národné referenčné centrá pre surveillance infekčných ochorení sa stretli na vedeckej konferencii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UVZ SR

Odborníci z celého Slovenska sa vo štvrtok 14. marca 2024 stretli na XIX. vedecko-odbornej konferencie národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka zdravotníctva JUDr. ...

Niektoré samosprávne kraje stratili kontrolu nad nemocnicami, štát sa o ne roky nezaujíma

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKU

Štát preniesol správu nemocníc na samosprávne kraje, nevytvoril však vhodné podmienky na to, aby sa o zverený majetok dokázali primerane postarať. Chýbali usmernenia, ako postupovať pri hľadaní optimálneho prevádzkovania nemocníc, štát nenastavil ...

Pediatri reagujú na snahu ZMOS zachovať čo najviac pohotovostí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Základným motívom legislatívy k redukcii siete detských ambulantných pohotovostí je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Deklarovala to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.