Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Národné referenčné centrá pre surveillance infekčných ochorení sa stretli na vedeckej konferencii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UVZ SR

Odborníci z celého Slovenska sa vo štvrtok 14. marca 2024 stretli na XIX. vedecko-odbornej konferencie národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková. Úrad verejného zdravotníctva SR zastupovala MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR, a konferencie sa aktívne zúčastnili aj viacerí odborníci národných referenčných centier pôsobiacich pri ÚVZ SR a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Národné referenčné centrá sú najvyššie, referenčné pracoviská pre jednotlivé oblasti. Ich úlohou je stanovovať štandardy práce, zabezpečiť nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku, overovanie výsledkov terénnych laboratórií a rozhodovanie prípadných sporných výsledkov v laboratórnej diagnostike. Ich úlohou je aj pomáhať ostatným laboratóriám v diagnostike nových ochorení či pri zavádzaní nových metód.

“Zodpovednosť národných referenčných centier ako najvyšších pracovísk spočíva aj v zbere a spracovaní údajov o prenosných ochoreniach, ktoré nám slúžia pre správne nastavovanie národných aj medzinárodných politík v boji proti prenosným ochoreniam. Som presvedčená, že národné referenčné centrá v SR musia byť prioritou v rozvoji, aby mohli napredovať pri nových laboratórnych metódach v diagnostike prenosných ochorení, aby mali kvalitný zdravotnícky personál a modernú prístrojovú techniku,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Ako dodala, aj v oblasti verejného zdravotníctva bude zriadených prvých šesť Európskych referenčných laboratórií, napríklad pre antimikrobiálnu rezistenciu, pre oblasť vysoko nebezpečných a zoonotických bakteriálnych patogénov ako aj pre diftériu a pertussis. Prvé Európske referenčné laboratórium vo verejnom zdravotníctve začne fungovať už od januára 2025 a bude sídliť v Kodani. “Dúfam, že tieto kroky na európskej úrovni rovnako pomôžu vylepšiť služby našich národných referenčných centier a pomôžu aj nášmu zdravotníctvu,” uzavrela MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Na konferencii vystúpili so svojimi vedeckými príspevkami odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a v Trenčíne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.