Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Pediatri reagujú na snahu ZMOS zachovať čo najviac pohotovostí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Základným motívom legislatívy k redukcii siete detských ambulantných pohotovostí je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Deklarovala to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) v reakcii na snahu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zachovať čo najviac pohotovostí.

„Akékoľvek riešenia musia rešpektovať demografickú štruktúru primárnych pediatrov a ich reálne počty a z toho plynúcu zaťažiteľnosť, polovica z nás je v dôchodkovom veku. Nepremyslené a nesystémové rozmiestnenie pevných bodov detských ambulantných pohotovostných služieb (APS) podliehajúce lokálnym politickým tlakom, ktoré nerešpektuje reálne fakty a odborné analýzy, bude nepochybne v blízkej budúcnosti viesť k zániku pevných bodov a skutočnej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti," uviedla spoločnosť.

Poukázala na to, že úprave vyhlášky predchádzali dôkladné analýzy. Týkali sa vyťaženosti pohotovostí aj dostupnosti a vekového zloženia pediatrov v dotknutých bodoch. „Zároveň sa zohľadňovala perspektíva prežitia týchto bodov na niekoľko rokov dopredu, nie na prežívanie z roka na rok," podotkla SSPPS. Pediatrom a rodičom detí bude podľa nej najväčšou pomocou, ak odborné riešenia odborných tém nebudú politizované.

So SSPPS SLS súhlasí aj Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR. „Súhlasíme, že základným motívom aktuálnej legislatívnej úpravy o redukcii bodov APS je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v primárnych pediatrických ambulanciách a ambulantných pohotovostných službách pre deti a dorast. Rovnako súhlasíme, že primárni pediatri zdravotnú starostlivosť zabezpečujú a dlhé roky pracujú na jej udržateľnej dostupnosti a navrhujú reálne kroky, ktoré majú aj skutočný potenciál zmierniť kolaps primárnej zdravotnej starostlivosti," uviedla asociácia na sociálnej sieti.

ZMOS chce zmenu vyhlášky, ktorá má priniesť redukciu detských ambulantných pohotovostí. Snaží sa o zachovanie pohotovostí v čo najväčšom počte a dostupnej vzdialenosti pre rodičov. V tejto veci sa predseda ZMOS Jozef Božik stretol s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Rokujú aj s pediatrami v regiónoch.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.