Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Máj 2024

Zdravotnícki pracovníci jednoduchšie do nemocníc a ambulancií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva musí upraviť pravidlá Optimalizácie siete nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami upravuje implementáciu Optimalizácie siete nemocníc. Národná rada SR schválila legislatívnu zmenu, ktorá okrem iného upravuje...

Správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody medzi podnikateľmi v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: PMÚ

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal dňa 3. 5. 2024 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky. PMÚ v začatom správnom konaní aplikuje aj č...

Fungovanie detských pohotovostí by sa mohlo od júla skrátiť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti by sa mohli od 1. júla skrátiť z 22:00 hod na 20:00 hod.

Očakávania poisťovní sú negatívne. Treba pokračovať v reformách.

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) boli v zákonnej lehote doručené obchodno-finančné plány zdravotných poisťovní na rok 2024. Podľa nich všetky tri zdravotné poisťovne plánujú dosiahnuť v roku 2024 kladný výsledok h...

Do regiónov pribudnú ďalšie ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Na Slovensku vznikajú ďalšie nové ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a ambulancie pediatrov podporené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. V závislosti od regiónu môže lekár v ambulancii dostať nenávratný príspevok až do 80 tisíc eur...

Spoločný systém zdravotného poistenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.