Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva musí upraviť pravidlá Optimalizácie siete nemocníc

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami upravuje implementáciu Optimalizácie siete nemocníc. Národná rada SR schválila legislatívnu zmenu, ktorá okrem iného upravuje aj niektoré body zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom je využiť všetky prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v prospech pacienta. 

V procese zavádzania Optimalizácie siete nemocníc do praxe  boli spolu so sektorom odhalené viaceré  legislatívne limitácie. Pre dlhodobý úspech tejto reformy je potrebné získať požadované dáta, vytvoriť procesný priestor a získať 
dostatok času na jej zavedenie. Oprava zákona  zabezpečí vyššiu kvalitu pre pacienta a celý zdravotnícky systém. 
 
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zdôrazňuje, že reforma nemocníc zostáva v platnosti, posúvajú sa len vybrané časti a termíny v čase, aby na seba logicky nadväzovali. Ministerstvo komunikuje aj s Európskou komisiou a úradom podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti Petrom Kmecom. .“ Prioritou naďalej ostáva, že nesmú byť v žiadnom prípade ohrozené zdroje z Plánu obnovy a odolnosti. Sieť nemocníc zostáva v platnosti, to znamená nemocnice zostávajú zaradené do kategórií podľa právoplatných rozhodnutí vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR a zverejnených na webovej stránke rezortu. Zdravotná starostlivosť sa vykazuje a uhrádza podľa nového systému,“ povedala ministerka zdravotníctva.
 
Prebieha komplexná technická implementácia čakacích listín, prakticky všetky nemocnice a mnohí poskytovatelia jednodňovej zdravotnej starostlivosti už vykazujú čakacie lehoty a postupne sa rozširuje aj spektrum medicínskych služieb. Ministerstvo zdravotníctva nepretržite komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami a dodávateľmi nemocničných systémov. Ku koncu apríla poskytovatelia vykázali do zdravotných poisťovní viac ako 67 tisíc návrhov na plánovanú starostlivosť v celkovo viac ako 400 rôznych medicínskych službách. Zdôrazňujeme preto, že v tomto kľúčovom bode z pohľadu pacienta nenastáva zmena a že nárok pre pacienta vstúpi do platnosti 1.1.2025.
 
V rámci predloženej novely zákonov sa dopĺňa povinnosť vykazovania medicínskych služieb ako nevyhnutnej súčasti vykazovania v rámci Optimalizácie siete nemocníc. Pre zdravotné poisťovne je dôležité, aby sa dozvedeli o tom, do akej medicínskej služby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti klasifikovali hospitalizačný prípad. 
 
Ministerka zdravotníctva doplnila, že v novele zákona sa zároveň  upravuje možnosť vydávať tzv. vyhlášku o kategorizácii aj v priebehu roka. Ministerstvo plánuje vydať novelu kategorizačnej vyhlášky k 1.7.2024, kde opraví najväčšie nedostatky. „Zároveň si komplexná úprava vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti v spolupráci s odbornou verejnosťou vyžaduje dlhší čas, v rámci ktorého sa opakovane revidujú jej časti na základe skúseností z jej používania v praxi,“ vysvetlila Zuzana Dolinková.  Kým sa upravia nedostatky kategorizačnej vyhlášky, novela umožňuje zdravotným poisťovniam prechodne do 31.12.2024 flexibilnejšie zazmluvňovať medicínske programy nad rámec právoplatných rozhodnutí MZ SR. 
 
Pokiaľ bude vydaná nová kategorizačná vyhláška, posúva sa  rozhodovanie o žiadostiach nemocníc. Ministerstvo však uisťuje nemocnice, že všetky doručené žiadosti budú posúdené a bude možnosť ich aj doplniť v priebehu roka. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.