Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Apríl 2024

Na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti poputuje ďalších takmer 17 miliónov eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Rezorty zdravotníctva a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavili najnovšiu výzvu na podporu vzniku centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Vďaka sume vo výške 16,5 mil. eur zo zdrojov Európskej únie bude zdravotná star...

Spoločný systém zdravotného poistenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Spoločný systém zdravotného poistenia - Joint Sickness Insurance Scheme (ďalej len „schéma JSIS“) je systém verejného zdravotného poistenia, ktorý funguje nezávisle od systémov verejného zdravotného poistenia v jednotlivých členských štátoch Európ...

Nový Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostivosťou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uverejnil dňa 26. apríla 2024 Vestník č. 8 - Správu o činnosti ÚDZS za rok 2023.  Vestník si môžete stiahnuť tu.

Slovensku chýba strategické smerovanie, osobná zodpovednosť sa naďalej nevyvodzuje

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKÚ

V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Výročná správa o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023 upoz...

Úrad víta zmenu v prístupe k hospicom a apeluje na adekvátne financovanie týchto spoločensky dôležitých zariadení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe vykonaných kontrol vyzval koncom januára zdravotné poisťovne, aby prehodnotili finančné limity a rôzne obmedzenia, ktorými obchádzali zvýšené regulované ceny v hospicoch,...

Zdravotníctvo zaostáva, sú potrebné systémové zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKU

Vláda dňa 17. apríla prerokovala a vzala na vedomie materiál NKÚ o zisteniach kontrolórov v zdravotníctve. Do zdravotníctva ide na Slovensku druhý najväčší objem verejných zdrojov (cca 7. mld. eur). Napriek tomu sú výsledky v tejto oblasti dlhodob...

Zubné benefity v poisťovniach sa od mája zrušia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Od mája sa zruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity. 

Zdravotné poisťovne vlani uhradili svojim poistencom benefity za viac ako 60 miliónov eur, výdavky na benefity každoročne stúpajú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe predložených údajov vyhodnotil výdavky na finančné benefity poistencov v roku 2023 vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Išlo najmä o rôzne finančné príspevky na zu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.