Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nemocnice dostanú peniaze na ďalšie potrebné investície na roky 2025 - 2028

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nemocnice v zriaďovateľskej spôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR dostanú financie na investičné projekty s hodnotou nad 1 milión eur. Rezort zdravotníctva zverejnil priorizovaný investičný plán na roky 2025 - 2028 pre tieto projekty, z ktorých na základe hodnotiacich kritérií vybral 18 projektov zdravotníckych zariadení. Celková suma schválených investičných projektov je 27,6 miliónov eur. 

Rezort zdravotníctva sa pri výbere projektov zameral na zdravotnícke zariadenia, ktorým v uplynulých rokoch neboli pridelené financie. „Robíme všetko pre to, aby sa do našich nemocníc dostali prostriedky na nevyhnutné rekonštrukcie a modernizáciu. Pre zlepšovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov je nepochybne dôležité aj skvalitňovanie a modernizácia priestorového a prístrojového zariadenia zdravotníckych zariadení naprieč Slovenskom. Zároveň verím, že sa tak zvýši aj ich atraktivita pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí tak budú motivovaní zostať pracovať v slovenských nemocniciach,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Zuzana Dolinková. 
 
 
Investičné projekty sú rozdelené do troch skupín:
  
-pokračujúce investičné projekty, ktorých realizácia sa začala už v roku 2024 a pokračujú v nasledovnom roku, resp. rokoch
 
-investičné projekty, ktorých hlavným zdrojom financovania je Plán obnovy a odolnosti, avšak budú vyžadovať finančné prostriedky na ich dofinancovanie
 
-nové investičné projekty, ktorých realizácia sa začne v roku 2025 
 
  
Ide o nasledovné investičné projekty: 
  
1) Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice – rekonštrukcia mostného objektu M10087
 
2) Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice – rekonštrukcia strojovne vzduchotechniky 
 
3) Národný onkologický ústav Bratislava– prístavba pracoviska MR a novej robotickej sály 
 
4) Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica – stravovacie zariadenie a technické zabezpečenie psychiatrickej nemocnice 
 
5) Univerzitná nemocnica Bratislava – zariadenia na zneškodňovanie nemocničného odpadu 
 
6) Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica – stavebné úpravy a prístavba detského oddelenia 
 
7) Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica – zariadenie bezpečnostného oddelenia 
 
8) Národný onkologický ústav - rekonštrukcia a nadstavba pavilónu M 
 
9) Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice  - rekonštrukcia operačnej sály na septickom oddelení kliniky úrazovej chirurgie 
 
10) Univerzitná nemocnica Bratislava – endokospická zostava a dezinfektor endoskopov pre gastroenterológiu 
 
11) Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – rekonštrukcia RDG oddelenia 
 
12) Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice  - rekonštrukcia pavilónov XIII a XXVI 
 
13)  Národný ústav detských chorôb Bratislava - modernizácia lôžkového oddelenia Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH 
 
14) Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci - prestavba centrálnej kotolne na polyfunkčný objekt 
 
15)  Národný onkologický ústav - prístavba ambulantnej chemoterapie 
 
16) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok - komplexná rekonštrukcia objektu Kliniky drogových závislostí 
 
17) Univerzitná nemocnica Bratislava - inštalácia nových požiarnych uzáverov – požiarne dvere 555 ks 
 
18) Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica - rekonštrukcia tepelného hospodárstva 
 
  
Týmito krokmi sa však investičná pomoc našim nemocniciam určite nekončí. „V dohľadnom čase sa ministerstvo zdravotníctva chystá prerozdeľovať ďalšie prostriedky do našich nemocníc. Takýmto spôsobom chceme riešiť situáciu v dlhodobo zanedbávaných zariadeniach, ktoré potrebujú modernizáciu a nové moderné prístrojové vybavenie,“ doplnila ministerka zdravotníctva. 
 
  
link na zverejnený investičný plán: https://www.health.gov.sk/?Priorizovany-investicny-plan

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.