Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Jasné pokyny pre lekárov i pacientov pomáhajú pri liečbe COVID-19

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Štandardné postupy, metodické usmernenia a ďalšie dokumenty vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky určujú potrebný rozsah vyšetrení a následnej liečby pri konkrétnych ochoreniach, resp. definujú odporúčané postupy. V súčasnosti reagujú prioritne na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19. Vypracované dokumenty sú určené pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, napr. pre všeobecných lekárov v ambulanciách ale aj pediatrov či ďalšie špecializačné odbory. Rezort zdravotníctva prináša aj základné pokyny pre pacienta a príbuzných pri ochorení COVID-19 v domácej liečbe. 

Lekári nájdu v štandardných postupoch, metodických usmerneniach presný rozsah potrebných vyšetrení a liečby. Taktiež rezort zdravotníctva vydáva aj odporúčané postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prioritne poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote. To prispieva k zlepšovaniu efektívnosti poskytovanej starostlivosti. Tieto usmernenia reflektujú na najnovšie poznatky v medicínskej praxi a zabezpečujú prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tým sa zvyšuje kvalita a účinnosť liečby a zabezpečí rovnaké postupy na celom území Slovenska. 
 
Ministerstvo zdravotníctvo reagovalo na pandémiu COVID-19 vytvorením viacerých štandardov pre špecifickú liečbu a dodržiavanie proti epidemických opatrení. Metodické usmernenia ministerstva zdravotníctva nájde odborná aj široká verejnosť priamo na stránke ministerstva https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia alebo stránke www.standardnepostupy.sk. Vzhľadom na neustále prebiehajúce štúdie a intenzívny výskum v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sú dokumenty priebežne prepracovávané a aktualizované. Taktiež ministerstvo zriadilo stránku www.covidvnemocniach.sk, ktorá je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov. Aj prostredníctvom tejto stránky sa dostanú jej návštevníci k aktuálnym štandardným postupom a usmerneniam v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 
Pokyny pre pacientov a ich príbuzných pri ochorení COVID-19 poskytujú jednoduchý návod, ktorý prispeje k liečbe ochorenia v domácom prostredí. Uvádza sa čím by mala byť vybavená domácnosť, ako používať pulzný oxymeter, tlakomer či teplomer. Zároveň tento dokument popisuje lieky je vhodné užívať a čím podporiť imunitný systém. V neposlednom rade sú v materiáli aj informácie kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu. 
 
Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-pokyny-pacienti-lekari
 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.