Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo vysvetľuje zákon o platoch sestier

Kategória: Spravodajstvo

Právna norma o platoch sestier sa podľa rezortu zdravotníctva vzťahuje aj na sestry v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Materská dovolenka sa do dĺžky odbornej praxe podľa názoru MZ nezapočítava.

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb by mali dostávať plat podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Vyplýva to zo stanoviska ministerstva zdravotníctva k tomuto zákonu. Právna norma o platoch sestier sa podľa rezortu zdravotníctva vzťahuje okrem sestier v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj na sestry v zdravotníckych zariadeniach i na sestry samostatne vykonávajúce odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ich odbornej spôsobilosti. Pod zákon spadajú i pôrodné asistentky v zdravotníckych zariadeniach, respektíve vykonávajúce odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním pôrodnej asistencie vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, takisto v rámci odbornej spôsobilosti. Na sestry v reedukačných zariadeniach v pôsobnosti ministerstva školstva ani na sestry v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa školského zákona sa zákon o mzdách sestier podľa MZ nevzťahuje.

Do praxe sa podľa ministerstva počíta odborná ošetrovateľská prax alebo odborná prax pôrodnej asistencie vykonaná v členskom štáte EÚ, v štáte európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. Za odbornú ošetrovateľskú prax v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je podľa MZ možné považovať len čas, počas ktorého sestry poskytovali odbornú starostlivosť v rozsahu a za podmienok, ako im a ich zamestnávateľom umožňovali osobitné predpisy. "Pokiaľ zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neposkytovali alebo nemohli poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, nemohlo v týchto zariadeniach ani dochádzať k výkonu zdravotníckeho povolania a ani k výkonu odbornej ošetrovateľskej praxe," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy sa ale do dĺžky odbornej praxe nezapočítava. Sestru podľa stanoviska MZ nemožno preradiť na pozíciu zdravotníckeho asistenta, keďže nemá odbornú spôsobilosť na výkon takýchto činností. Podobne sa nedá preradiť zdravotnícky asistent na pozíciu sestry.

Stanovisko ministerstva zdravotníctva nemá právne záväzný charakter, pretože MZ neprináleží podávať záväzný výklad právnych noriem, upozorňuje rezort zdravotníctva.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.