Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Mŕtve telo by po novom mohol obhliadať ktorýkoľvek lekár, nemusí byť zdravotník

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Prehliadať mŕtve telo by mohol ktorýkoľvek lekár, po novom by nemusel byť zdravotníckym pracovníkom. Rozšíriť by sa tak mal okruh osôb, ktoré môžu takúto činnosť vykonávať. Navrhuje to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) prostredníctvom zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ten sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Keďže každý lekár ukončuje štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, nedochádza k vylúčeniu žiadnych lekárov z výkonu prehliadok mŕtvych,“ uvádza sa v materiáli, ktorý by mal priniesť reformu systému slovenského zdravotníctva.
 V súčasnosti je výkon prehliadky mŕtveho tela súčasťou výkonu zdravotníckeho povolania, ktorý robí zdravotnícky pracovník. Na prehliadajúcich lekárov sa vzťahujú povinnosti zdravotníckeho pracovníka, v dôsledku čoho sa obmedzuje počet osôb, ktoré majú na základe dobrovoľnosti záujem byť zaradení do rozpisu vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Ide napríklad o lekárov na dôchodku či lekárov pracujúcich na fakultách.
„Keďže na odborné zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel nie je potrebné, aby mal prehliadajúci lekár právne postavenie zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie, vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa zaraďuje pod rovnaký právny režim ako vykonávanie pitiev,“ uvádza sa v dôvodovej časti.

Pitvy pritom nie sú vykonávané v rámci zdravotníckeho povolania, teda lekári vykonávajúci pitvy nemajú status zdravotníckeho pracovníka a nevzťahujú sa na nich povinnosti zdravotníckych pracovníkov.
Ambíciou návrhu je zabezpečiť kvalifikovaný výkon prehliadok mŕtvych tiel, preto podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nie je nutné prehliadajúcich lekárov zaťažovať povinnosťami zdravotníckeho pracovníka.
Odobraté vzorky z pitvy bude tiež po novom možné okrem diagnostiky poskytovať aj na vedecko-výskumné účely. Pôjde o činnosti v rámci grantových alebo výskumných projektov vzdelávacích inštitúcií, akými sú napríklad lekárske fakulty či univerzity, ktoré na svoje vedecké účely potrebujú mať prístup k vzorkám z pitiev.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.