Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ombudsmanka sa obracia na ministra zdravotníctva pre prístup k zdravotnej starostlivosti a pôrodníctvo

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ľuďom vo veku nad 65 rokov, ako aj v súvislosti s pôrodníckou starostlivosťou. Ministra požiadala, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpečia jednotnú implementáciu štandardov, odporúčaní a usmernení. Tiež požiadala o vytvorenie efektívneho systému monitoringu ich implementácie s cieľom zabezpečiť všetkým pacientom a pacientkam rovný prístup k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska. Mali by vychádzať z najnovších vedeckých a lekárskych poznatkov garantujúcich rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd osôb.

„Vychádzajúc z medializovaných správ, informácií od mimovládnych organizácií ako aj zo správ od podávateľov a podávateliek vnímam odlišný prístup zdravotníckych zariadení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Považujem za dôležité, aby ministerstvo zdravotníctva ako kompetentný orgán zabezpečil usmernenie pre zariadenia s cieľom poskytnúť občanom a občiankam rovnaký prístup a štandard pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Ombudsmanka zároveň ministra požiadala, aby jej poskytol kontakt na zodpovednú osobu na Ministerstve zdravotníctva SR, s ktorou by Kancelária verejného ochrancu práv mohla efektívne riešiť a komunikovať jej odporúčania súvisiace so zabezpečím dodržiavania ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Právne vákuum pre osoby nad 65 rokov

Osobám nad 65 rokov bolo pred plošným testovaním odporúčané, aby sa na testovaní nezúčastnili, ak je pre nich možné zostať v dôsledku neúčasti zostať doma. V nadväznosti na to sa však osoby staršie ako 65 rokov pri poskytovaní inej ako plánovanej, preventívnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti ocitli v „právnom vákuu" pretože sa na nich priamo nevzťahuje žiadna z výnimiek vlády ani Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Takýmto postupom je tak znemožnené poskytovanie bežnej zdravotnej starostlivosti zraniteľnej skupine obyvateľov, ktorá túto starostlivosť potrebuje. V praxi tak dochádza k tomu, že niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietajú prijať pacientov a pacientky nad 65 rokov bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID- 19. „Dovoľujem si preto požiadať, aby ste v budúcnosti vyhodnotili podmienky pre zákaz vychádzania tak, aby nedošlo k sťaženiu prístupu k zdravotnej starostlivosti osobám starším ako 65 rokov, vzhľadom na to, že patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov,“ uviedla verejná ochrankyňa práv v liste ministrovi zdravotníctva.

Ženy majú právo na sprevádzajúcu osobu pri pôrode

V súvislosti so sprevádzajúcimi osobami pri pôrode sa verejná ochrankyňa práv obracala na ministerstvo zdravotníctva už v prvej vlne. Hlavný hygienik potom vydal usmernenie, ktoré umožňuje povoliť výnimky zo zákazu návštev v zdravotníckych zariadeniach. V rámci výnimiek je definovaná aj jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia stanovených podmienok.

Napriek tomuto odporúčaniu je prax rôzna. Vyskytli sa aj prípady, kedy pôrodnica obmedzila prítomnosť sprevádzajúcej osoby bez predchádzajúcej komunikácie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a to aj napriek tomu, že sa daná pôrodnica nenachádzala v červenom regióne. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) majú ženy právo aj na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu. Zdravotnícky personál by mal zároveň prijať také opatrenia na zníženie rizika infekcie, ktoré by spočívali predovšetkým v používaní ochranných prostriedkov a v dodržiavaní hygienických zásad. Verejná ochrankyňa práv preto požiadala ministra zdravotníctva, aby zariadenia pri uplatňovali jednotné štandardy a postupy vychádzajúce z najnovších vedeckých a lekárskych poznatkov garantujúcich rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd.

Separácia matiek od novonarodených detí

Ombudsmanka tiež upozornila na oddeľovanie detí od matiek, ak sú pozitívne na ochorenie COVID-19. „Svetová zdravotnícka organizácia aj niektorí slovenskí odborníci v oblasti pôrodníctva a neonatológie, medzi nimi napríklad aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský, poukazujú na riziká oddeľovania detí od matiek a nesúhlasia s takýmito praktikami,“ povedala ombudsmanka.

Miroslav Borovský zároveň vydal postup „Vedenie pôrodu u rodičky so suspektnou/potvrdenou infekciou COVID-19“, v ktorom sa taktiež odporúča spoločná izolácia matky a novorodenca u asymptomatických žien a novorodencov. Tento postup bol vytvorený v rámci projektu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva a zabezpečenie dostupnosti rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Vytvorenie jednotných štandardov pre diagnostiku a liečbu považuje ombudsmanka za podstatný prvok zlepšovania systému zdravotníctva.

Štandardy je potrebné implementovať v praxi

Separačná prax a zákaz sprevádzajúcej osoby pri pôrodoch v niektorých zdravotníckych zariadeniach však poukazujú na potrebu vytvorenia efektívnych nástrojov na centrálnej úrovni, ktoré by zabezpečili jednotnú implementáciu štandardov, odporúčaní a usmernení s cieľom zabezpečiť všetkým pacientom a pacientkam rovný prístup k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska. „Potreba jednotnej implementácie sa ukazuje ako nevyhnutná práve v čase globálnej pandémie, ktorej náš zdravotnícky systém čelí už niekoľko mesiacov,“ uzavrela verejná ochrankyňa práv. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.

Zdroj:TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.