Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Poisťovne navrhujú stiahnuť projekt unitárneho systému

Kategória: Spravodajstvo

Prevažnú väčšinu pripomienok k projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia zaslali súkromné poisťovne, ktorých sa projekt najvýraznejšie dotýka.

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Možnosť pripomienkovať projekt zavedenia jednej zdravotnej poisťovne z dielne ministerstva zdravotníctva skončila tento týždeň. Výsledkom je hromadná pripomienka s 10 tis. podporovateľmi proti zavedeniu unitárneho systému a ďalších 69 pripomienok, z čoho je 39 zásadných, v prevažnej miere zaslaných súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) teraz vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby sa týmito pripomienkami zaoberalo na odbornej a nie politickej úrovni. Združenie už nejaký čas kritizuje zámer vlády vytvoriť na Slovensku unitárny systém verejného zdravotného poistenia. Vznikom jednej poisťovne podľa neho stratia ľudia svoje základné právo na slobodné rozhodovanie sa a právo voľby. "Poistenec si nebude môcť v prípade nespokojnosti zvoliť sám inú poisťovňu. Tlak na kvalitu a efektivitu, modernizáciu a skrátenie čakacích dôb vymizne úplne," konštatuje prezidentka ZZP Katarína Kafková. Združenie zároveň upozorňuje aj na to, že systém s jednou poisťovňou sa dotkne i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti . Ministerstvu vyčíta, že nepredložilo reálnu analýzu dopadov na poistencov, ako i to, že projekt sa neodvíja od správnych faktov a štatistík. "Podľa nás je postavený na demagogických, z kontextu vytrhnutých tvrdeniach a pocitoch vládnych predstaviteľov," uviedla Kafková.

Podľa ZZP materiál predložený rezortom zdravotníctva nemenuje, aká je súvislosť medzi existenciou súkromných zdravotných poisťovní a nízkou kvalitou zdravotníctva, ani to, ako pomôže zrušenie pluralitného systému k jeho zefektívneniu. Odvolávať sa má len na hypotetické úspory z vyvlastnenia súkromných poisťovní, dopady ktorého budú podľa združenia znášať v konečnom dôsledku daňoví poplatníci. "Je neakceptovateľné rozhodovať v demokratickej spoločnosti o ľuďoch takýmto direktívnym spôsobom, navyše vyslovene proti ich vôli a vystaviť Slovensko aj medzinárodnej blamáži," konštatuje Kafková.

Holandská spoločnosť Achmea, vlastník Unionu. upozorňuje, že projekt je porušením slovenského ústavného práva, Európskeho dohovoru o ľudských právach, práva EÚ a Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Túto skutočnosť pripomína aj druhá zo súkromných poisťovní Dôvera, ktorej vlastníkom je taktiež spoločnosť z Holandska- HICEE patriaca investičnej skupine Penta. Poisťovne svorne tvrdia, že projekt neidentifikuje skutočné problémy zdravotníctva, ich príčiny a neponúka ani riešenia, ale práve naopak, poškodí pacientov ako i ostatných účastníkov zdravotníckeho systému. Žiadajú, aby bol materiál stiahnutý z pripomienkového konania a nepokračovalo sa v ďalších súvisiacich legislatívnych aktivitách.

O obdobné argumenty ako poisťovne sa opiera aj pripomienka Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zásadne nesúhlasí s jednou poisťovňou a taktiež požaduje, aby sa v projekte nepokračovalo. "Navrhované opatrenia v podobe monopolizácie zdravotného poistenia a de facto likvidácie súkromných poskytovateľov zdravotného poistenia podľa nášho názoru povedú k zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a k diktátu zmluvných podmienok prevádzkovateľom zdravotnej starostlivosti.," konštatuje únia.

Výhrady má aj Slovenská lekárska komora, podľa ktorej v materiáli absentuje ekonomická analýza dôvodov zásadnej zmeny systému verejného zdravotného poistenia i to, aký dopad bude mať zmena na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a občanov. Komore v projekte chýba aj návrh, ako bude vyzerať štruktúra budúcich právnych vzťahov medzi jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v systéme verejného zdravotného poistenia.

Pripomienky k materiálu zaslal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý obhajuje opodstatnenosť svojho postavenia aj v unitárnom systéme. Existencia jednej zdravotnej poisťovne má byť podľa úradu dôvodom nielen k zachovaniu jeho činností ako nezávislého kontrolného orgánu, ale aj dôvodom na posilnenie kompetencií. "Práve zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia je dôvodom, aby sa posilnili kompetencie úradu najmä v oblasti arbitrážneho konania v prípade sporu medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a v oblasti dohľadu nad činnosťou štátnej zdravotnej poisťovne s cieľom efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami," konštatuje úrad v pripomienke.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.