Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prednášky kazuistík v rámci Memoranda o spolupráci

Kategória: Spravodajstvo

Jedným z hlavných cieľov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ je pôsobiť preventívne a edukačne.

Bratislava 24. júna (TASR-OTS) - Jedným z hlavných cieľov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ je pôsobiť preventívne a edukačne. Takto sa úrad snaží odhaľovať, identifikovať, poukazovať... na problémy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a tým úroveň zdravotnej starostlivosti zlepšovať.

      Na základe dohody úradu a Slovenskej lekárskej komory /ďalej len „SLK“/ v rámci Memoranda o spolupráci podpísaného v roku 2009 sa uskutočnil aj v roku 2015, tak ako každý rok, cyklus prednášok pre lekárov, členov SLK a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

      Hlavným zámerom prednesenia kazuistík, teda klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bolo poukázať na niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      Odborné okruhy prednášok:
      -klinická oblasť – medicínske postupy
      -súdnolekárska a patologicko-anatomická časť – zistenia pri pitvách

      Kazuistiky v roku 2015 prednášali zamestnanci úradu v deviatich mestách Slovenska, a to v:
- Nitre, - Banskej Bystrici, - Košiciach,  - Prešove, - Trenčíne,   - Trnave, - Poprade, - Ružomberku, - Bratislave.

      SLK ohodnotila toto odborné podujatie 8 kreditmi SACCME.


      Štruktúra prednášok v každom uvedenom meste:

      1. Oboznámiť lekárov so základnými štatistickými údajmi, ktoré sa týkali výsledkov dohľadov i všetkých prijatých podaní za celé Slovensko a v danom regióne so zameraním na jednotlivé medicínske odbory. 
      2. Prednesenie vlastných kazuistík, ktoré boli vybrané z daného alebo iného regiónu, prezentované príslušnými pobočkami úradu, ktoré vykonávali dohľady u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

      3. Prezentácie z príslušného súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska úradu.

      Účasť bola aj tento rok vysoká, čo je dôkazom toho, že lekári, členovia SLK a poskytovatelia zdravotnej  starostlivosti majú záujem vzdelávať sa a osobnostne a znalostne sa rozvíjať spolu s vyliečenými pacientmi.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.