Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prednášky kazuistík v rámci Memoranda o spolupráci

Kategória: Spravodajstvo

Jedným z hlavných cieľov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ je pôsobiť preventívne a edukačne.

Bratislava 24. júna (TASR-OTS) - Jedným z hlavných cieľov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ je pôsobiť preventívne a edukačne. Takto sa úrad snaží odhaľovať, identifikovať, poukazovať... na problémy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a tým úroveň zdravotnej starostlivosti zlepšovať.

      Na základe dohody úradu a Slovenskej lekárskej komory /ďalej len „SLK“/ v rámci Memoranda o spolupráci podpísaného v roku 2009 sa uskutočnil aj v roku 2015, tak ako každý rok, cyklus prednášok pre lekárov, členov SLK a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

      Hlavným zámerom prednesenia kazuistík, teda klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bolo poukázať na niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      Odborné okruhy prednášok:
      -klinická oblasť – medicínske postupy
      -súdnolekárska a patologicko-anatomická časť – zistenia pri pitvách

      Kazuistiky v roku 2015 prednášali zamestnanci úradu v deviatich mestách Slovenska, a to v:
- Nitre, - Banskej Bystrici, - Košiciach,  - Prešove, - Trenčíne,   - Trnave, - Poprade, - Ružomberku, - Bratislave.

      SLK ohodnotila toto odborné podujatie 8 kreditmi SACCME.


      Štruktúra prednášok v každom uvedenom meste:

      1. Oboznámiť lekárov so základnými štatistickými údajmi, ktoré sa týkali výsledkov dohľadov i všetkých prijatých podaní za celé Slovensko a v danom regióne so zameraním na jednotlivé medicínske odbory. 
      2. Prednesenie vlastných kazuistík, ktoré boli vybrané z daného alebo iného regiónu, prezentované príslušnými pobočkami úradu, ktoré vykonávali dohľady u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

      3. Prezentácie z príslušného súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska úradu.

      Účasť bola aj tento rok vysoká, čo je dôkazom toho, že lekári, členovia SLK a poskytovatelia zdravotnej  starostlivosti majú záujem vzdelávať sa a osobnostne a znalostne sa rozvíjať spolu s vyliečenými pacientmi.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov