Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Akčný plán pohybovej aktivity má zlepšiť úroveň verejného zdravia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi je hlavným cieľom Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 až 2030. Materiál schválila vláda na dnešnom rokovaní.

Okrem toho je cieľom zvýšiť počet ľudí, ktorí dosiahnu minimálne odporúčané množstvo času stráveného pohybovou aktivitou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Do roku 2030 by sa mal v súlade s odporúčaniami WHO znížiť výskyt pohybovej inaktivity u dospelých a dospievajúcich o päť percent," podotkol rezort. Zároveň by akčný plán mal prispieť aj k zvýšeniu informovanosti o zdravotných prínosoch pohybovej aktivity.

„Nedostatočná pohybová aktivita, čiže pohybová inaktivita, je jedným z hlavných rizikových faktorov chorobnosti a úmrtnosti na chronické neprenosné ochorenia. Ľudia, ktorí sú nedostatočne pohybovo aktívni, majú o 20 až 30 percent vyššie riziko úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú dostatočne pohybovo aktívni," upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR v materiáli.

Ozrejmilo, že situácia s pohybom nie je lichotivá vo svete, ani na Slovensku. V SR cvičí a venuje sa športu 35 percent ľudí a necvičí vôbec 43 percent Slovákov. Inej pohybovej aktivite, ako napríklad práci na záhrade, tancu alebo používaniu bicykla, sa venuje približne 21 percent Slovákov.

WHO odporúča, že napríklad deti a dospievajúci od päť do 17 rokov by mali počas týždňa absolvovať priemerne 60 minút denne väčšinou aeróbnej pohybovej aktivity miernej až vysokej intenzity. Dospelým od 18 do 64 rokov sa zase odporúča aspoň 150 až 300 minút aeróbnej pohybovej aktivity strednej intenzity, alebo najmenej 75 až 150 minút aeróbnej pohybovej aktivity s vysokou intenzitou.

Plán obsahuje návrh viacerých úloh a aktivít pre jednotlivé rezorty. Správu o plnení úloh vypracuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v prvej polovici roka 2031.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.