Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

EK vydala správu o presadzovaní práva hospodárskej súťaže vo farmaceutickom sektore v rokoch 2018 – 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Protimonopolný úrad SR

Presadzovanie práva hospodárskej súťaže prispieva k lepšiemu prístupu pacientov k cenovo dostupným a inovačným liekom.

Európska komisia (EK) v úzkej spolupráci s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže členských krajín Európskej únie (EÚ) vypracovala súhrnnú správu týkajúcu sa farmaceutického sektora.

V správe, ktorú zverejnila začiatkom tohto roka, priblížila presadzovanie pravidiel EÚ zo strany EK a národných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti antitrustu a koncentrácií v odvetví liekov a ďalších medicínskych produktov počas obdobia rokov 2018 – 2022.

EK konštatovala, že európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže v tejto súvislosti vydali spolu 26 antitrustových rozhodnutí, ktorými uložili pokuty vo výške takmer 780 mil. eur a záväzky na nápravu protisúťažného konania, zároveň viedli vyše 40 prípadov, ktoré uzavreli bez vydania rozhodnutia.

Preskúmala vyše 30 transakcií vo farmaceutickom sektore a v 5 z nich zistila obavy z narušenia hospodárskej súťaže – 4 koncentrácie schválila po jej upravení spoločnosťami a 1 koncentrácia bola zrušená.

Podľa EK preskúmanie a presadzovanie práva hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví prispievajú k zabezpečeniu prístupu pacientov v EÚ k cenovo dostupným a inovačným liekom.

Podrobnejšie si o prípadoch môžete prečítať v samotnej správe. Dozviete sa z nej i to, ako sa právom hospodárskej súťaže EÚ ochránili podnikatelia a spotrebitelia počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Celá správa je dostupná v slovenskom jazyku, ako aj vo viacerých ďalších jazykoch na webovej stránke EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.