Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prehľad výberových konaní vyhlásených Ministerstvom zdravotníctva SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Debitum, a. s., so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava IČO: 46 990 054

Podrobnosti  a dokumenty k výberovému konaniu nájdete tu 

Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová

Podrobnosti a dokumenty k výberovému konaniu nájdete tu 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce, so sídlom Športová 1/B, súpisné číslo 716, 935 61 Hronovce

Podrobnosti a dokumenty k výberovému konaniu nájdete tu

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.