Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ÚDZS: Avizovaná zmena v prepoisťovaní má zabrániť nekalým praktikám pri náboroch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

 Bratislava 30. apríla (TASR) - Avizovaná zmena v prepoisťovaní, po ktorej by nábory pre zdravotné poisťovne nemohli robiť finanční makléri či agenti, má podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zabrániť nekalým praktikám. Zmenou sa má eliminovať možnosť zdravotných poisťovní preberať prihlášky od poistencov na ulici, v nákupných centrách, stanici či verejných podujatiach, reagoval úrad pre TASR.

 Osoby bez pracovného pomeru chcú podľa úradu získať čo najviac prihlášok, pretože od toho závisí ich zárobok. "Doposiaľ zdravotné poisťovne pri nábore poistencov formálne spolupracovali s osobami, napríklad s finančnými maklérmi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzavretého výlučne len v časovo obmedzenom rozsahu na účely vykonávania náboru poistencov za odplatu, pričom výška odplaty bola bezprostredne závislá od počtu prijatých prihlášok," priblížil.
Úrad zdôraznil, že často pri tom využívajú aj nekalé praktiky, napríklad poskytovanie zavádzajúcich, nepravdivých informácií, ponúkanie odmeny za podanie prihlášky či falšovanie podpisov. "Dochádzalo tiež k zneužitiu osobných údajov, v dôsledku čoho boli mnohokrát ľudia prepoistení aj bez ich vedomia, čo malo negatívny dopad nielen na ich osobu, ale aj vo vzťahu k ich zamestnávateľovi," doplnil ÚDZS.
Úrad navrhuje, aby po novom mohli nábory pre zdravotné poisťovne vykonávať len osoby, ktoré sú so zdravotnou poisťovňou v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou. Podľa neho sa u nich predpokladá stupeň odbornej spôsobilosti v oblasti verejného zdravotného poistenia. "Malo byť garanciou toho, že potenciálnym poistencom nebudú podávané nekvalifikované, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie," skonštatoval.
Nábory pre zdravotné poisťovne by už v budúcnosti nemali robiť osoby, ktoré sú zapísané v registri Národnej banky Slovenska (NBS) ako finanční agenti, sprostredkovatelia či poradcovia. Vyplýva to z memoranda medzi rezortmi zdravotníctva a financií. Návrh legislatívnej zmeny má Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na vládu predložiť do 31. októbra. Zdravotné poisťovne majú na prípadnú zmenu rozličný názor.
Navrhovaná zmena má podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zamedziť "nadmernému a neefektívnemu odčerpávaniu zdrojov z verejného zdravotného poistenia na konkurenčný boj o poistenca". Zmena podľa Union zdravotnej poisťovne poistencom neprinesie výrazne benefity. Poukázala na možnú protiústavnosť obmedzenia. Podľa zdravotnej poisťovne Dôvera by to mohlo uškodiť súkromným poisťovniam, ktoré časť takýchto zamestnancov majú, ale aj transparentnosti celého procesu zmeny zdravotnej poisťovne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.