Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

V oblasti duševného zdravia je prvoradá prevencia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Svetový deň prevencie samovrážd nám pripomína dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie. Reformu v tejto oblasti začalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Reforma duševného zdravia je súčasťou programového vyhlásenia vlády, a to najmä s dôrazom na rozvoj komunitnej starostlivosti a zohľadňovanie špecifík rôznych skupín pacientov.

 

 „Duševné zdravie je jednu z našich priorít. Tento ťažiskový zámer postupne rozpracovávame na základe potrieb praxe v spolupráci s odborníkmi. V oblasti duševného zdravia je prvoradá prevencia. Máme v pláne vytvorenie centier duševného zdravia, ktoré budú založené na fungovaní multidisciplinárnych tímov, podporujeme vznik denných psychiatrických stacionárov a zvýšenie dostupnosti odborných vyšetrení v ambulanciách. Spoločne s ďalšími rezortmi tvoríme Radu vlády pre duševné zdravie,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zámerom ministerstva zdravotníctva je zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie. Na to tvorí a zosúlaďuje potrebnú legislatívu o psychologickej činnosti a výkonu psychoterapie naprieč rezortmi. „Postupne odstraňujeme nesystémových krokov v oblasti duševného zdravia, na ktoré odborníci dlhodobo upozorňujú. Cieľom je tiež vybudovať sieť poradní duševného zdravia, ktoré budú zamerané najmä na prevenciu rozvoja duševných porúch, vrátane suicidality,“ vysvetľuje vedúci Oddelenia nadrezortnej koordinácie Viktor Svetský.  Poradne duševného zdravia budú zabezpečovať primárnu zdravotnú starostlivosť a prevenciu. Sekundárna starostlivosť sa bude realizovať v centrách duševného zdravia, kde sa budú liečiť ľudia s depresívnymi stavmi alebo samovražednými sklonmi.

Naplnenie všetkých týchto krokov prispeje v budúcnosti k zníženiu počtu samovrážd na Slovensku. Viac ako 350 tisíc ľudí u nás trpí duševnou poruchou, veľká časť z nich depresiami, ktoré môžu vyústiť do samovraždy,“ uviedol riaditeľ Odboru duševného zdravia ministerstva zdravotníctva Peter Šomšák, ktorý je zodpovedný za reformnú agendu v tejto oblasti. Podľa najnovších štatistík, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), vlani na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb, z toho 416 mužov a 82 žien. Motívom ich konania boli podľa zistení predovšetkým rodinné problémy, osobné konflikty a existenčné ťažkosti. Detailnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke NCZI: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Samovrazdy_samovrazedne_pokusy/Pages/default.aspx

Na ministerstva zdravotníctva vzniklo od júla Oddelenie nadrezortnej koordinácie, ktoré sa venuje spoločnej agende medzi jednotlivými ministerstvami. V oblasti reformy duševného zdravia zohrá kľúčovú úlohu. Zámerom je rozvoj komunitnej psychiatrie. Vedenie rezortu zdravotníctva iniciovalo vytvorenie Rady vlády pre duševné zdravie. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov siedmich rezortov - zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, spravodlivosti, vnútra, obrany a dopravy. Medzirezortná komunikácia je v oblasti duševného zdravia neodmysliteľné, keďže v tejto sfére pracujú lekári, psychológovia, liečební pedagógovia, logopédi aj sociálni pracovníci. 10. september je od roku 2003 vyhlásený za Svetový deň prevencie samovrážd Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je snaha predchádzať zbytočnej smrti, ktorá je často spôsobená skratom alebo momentálnou bezvýchodiskovou situáciou.

Zdroj: www.health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.