Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Verejný prísľub rezortu zdravotníctva: Odmeny dostanú všetci zdravotníci v prvej línii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minister zdravotníctva Marek Krajčí podpísal verejný prísľub prerozdelenia financií vyčlenených predsedom Vlády SR Igorom Matovičom zdravotníkom v prvej línii boja s pandémiou COVID-19. Zdravotníkom podriadených organizácii ministerstva zdravotníctva boli dnes financie na vyplatenie odmien odoslané a budú im vyplatené v najbližšej výplate.

Verejným prísľubom sa minister zdravotníctva zaväzuje odmeniť aj ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla do 31. júla 2020 pracovali v prvej línii alebo tzv. červenej zóne nemocníc a poskytovali zdravotnú starostlivosť pacientom s COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva tak rozdelí finančné prostriedky na odmeny aj tým zdravotníkom, ktorí pracujú u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nepatria medzi jeho podriadené organizácie. „Záleží mi na tom, aby všetci zdravotníci, ktoré pracovali v prvej línii počas prvej vlny pandémie, boli ohodnotení, zaslúžia si to,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Cieľom je transparentný, efektívny a motivačný spôsob odmeňovania jednotlivých skupín pracovníkov. „Vydávame verejný prísľub týkajúci sa prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške viac ako 24 miliónov Eur medzi určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí v rozhodujúcom období pracovali u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v prvej línii alebo červenej zóne alebo by v rozhodujúcom období pracovali v prvej línii alebo v červenej zóne, ak by neabsolvovali karanténnu práceneschopnosť v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus,“ povedal Marek Krajčí. 

Odmeňovanie okruhu dotknutých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov, ktorí patria do prvej línie a spĺňajú podmienky na priznanie odmeny sú nastavené v súlade s princípom zásluhovosti, motivácie a dobrovoľnosti. Formulár v informačnom systéme zdravotníckych indikátorov (ISZI) vyplní za zdravotníkov ich zamestnávateľ. ISZI prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií a prostredníctvom neho zbiera dáta od určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom zistenia počtu odpracovaných hodín určených zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a/alebo červenej zóne a počet hodín, ktoré by určení zdravotnícki pracovníci odpracovali v prvej línii a/alebo červenej zóne, ak by neabsolvovali karanténnu práceneschopnosť, za účelom stanovenia výšky odmeny za hodinu práce v prvej línii a/alebo červenej zóne. Lehota na prihlásenie sa do systému odmeňovania je od pondelka 2. novembra od 8:00 hod. do stredy 11. novembra 2020 do 08:00 hod. Po uplynutí lehoty na prihlásenie sa už nebude možné do systému odmeňovania sa prihlásiť a Ministerstvo zdravotníctva SR nie je voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí tak dovtedy neurobia viazané.

Potrebné informácie  nájdu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na webe ministerstva zdravotníctva: www.health.gov.sk v časti ODMENY ZDRAVOTNÍKOM V PRVEJ LÍNII a od 2. novembra 2020 otvorením systému odmeňovania taktiež v Informačnom systéme zdravotníckych indikátorov (ISZI) Národného centra zdravotníckych informácií.

 

Zdroj: www.health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.