Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva na urýchlené splnenie celosvetového prísľubu stimulov týkajúcich sa antibiotík

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AIFP Zdroj: AIFP

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) zostáva jednou z hlavných globálnych zdravotných hrozieb, ktorým ľudstvo čelí. Napriek politickému záväzku na vysokej úrovni je súčasná štruktúra globálnych stimulov na vývoj nových antibiotík nedostatočná a vyžaduje si urýchlené riešenie.

Nový report „Incentivising new antibiotics“ od Office of Health Economics (OHE) sa zaoberá tým, ako môžu zdravotné systémy v Spojenom kráľovstve a na celom svete stimulovať výskum a vývoj (R&D) nových antibiotík [1].

V roku 2020 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a NHS England iniciovali pilotný projekt Antimikrobiálnej rezistencie s cieľom podnietiť farmaceutické spoločnosti k vývoju nových antibiotík riešením problémov spojených s ich úhradou, čo spoločnosti v minulosti odrádzalo od výskumu AMR. 

Pilotný test testoval prístup založený na systéme "predplatenia si služby", kde sa výrobcom platí poplatok za "predplatné" na základe hodnoty antibiotika počas vopred určeného obdobia bez ohľadu na množstvo použitého antibiotika. V Anglicku bola maximálna platba za predplatné pevne stanovená na 10 miliónov libier ročne.

Analýza OHE demonštruje, že na globálnej úrovni sa odhaduje, že efektívny 10-ročný stimul by si vyžadoval 3,5 miliardy libier (4,2 miliardy dolárov) na primerané pokrytie celého procesu výskumu a vývoja nového antibiotika.

Na dosiahnutie požadovanej úrovne stimulov by jednotlivé krajiny museli prispievať na základe relatívneho bohatstva a HDP krajiny.

Skupina G7 sa už zaviazala k spoločnej dohode o AMR a prijala politický záväzok konať. Ak by všetky krajiny G7 prispeli ku globálnemu stimulu, pomerný podiel Spojeného kráľovstva by bol približne 23 miliónov libier ročne počas 10 rokov. Ak by všetky krajiny G20 (a zvyšné krajiny EÚ) prispeli k takémuto stimulu, zodpovedajúci podiel Spojeného kráľovstva by bol približne 12 miliónov libier ročne počas 10 rokov.

Profesorka Lotte Steuten, zástupkyňa generálneho riaditeľa v OHE a spoluautorka reportu, povedala: „Spojené kráľovstvo ide v čele tejto cesty, ale nebude to stačiť na stimuláciu vývoja antibiotík ako takých. Odhadujeme, že na jedno antibiotikum je celosvetovo potrebných 3,5 miliardy libier (4,2 miliardy dolárov), čo znamená, že je potrebná medzinárodná politická a politiku tvoriaca spolupráca na vytvorenie dostatočne veľkého stimulu vývoja nových antibiotík, ktoré pomôžu riešiť problém antimikrobiálnej rezistencie.

Modelovanie v tomto reporte zdôrazňuje dôležitosť spoločného úsilia na globálnej úrovni v boji proti AMR. Hoci prístup prijatý v Anglicku nie je jediným navrhovaným riešením a iné krajiny vyvíjajú svoje vlastné prístupy – bol prvým svojho druhu, zavedeným s cieľom napraviť narušený trh s antibiotikami. Na dosiahnutie výrazného pokroku je potrebné, aby ostatné krajiny zaviedli podobné prístupy a spolupracovali pri poskytovaní finančných prostriedkov v rozsahu potrebnom na udržateľné zásobovanie účinnými antibiotikami.

Dr. Amit Aggarwal, výkonný riaditeľ ABPI pre medicínske záležitosti, povedal: „Anglický pilotný projekt AMR vydláždil cestu a ukázal, čo je možné, keď sa presadí nový prístup na pomoc pri prekonávaní AMR, a toto úsilie nesmie vyjsť nazmar. Poučenia z tohto pilotného projektu sú dôležité a teraz je čas na ďalšiu fázu. Spojené kráľovstvo má aj naďalej dôležitú úlohu pri podpore ostatných krajín, aby nasledovali príklad prijatím podobných schém, ale nemôže to urobiť bez spolupráce na medzinárodnej úrovni."


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.