Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ZMOS aj naďalej vyvíja snahu o zachovanie detských pohotovostí v regiónoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) otvorilo otázku potreby revízie pevných bodov pre poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a pevných bodov rýchlej zdravotnej služby.

Vychádzajúc zo záverov rokovania predsedu ZMOS s ministerkou zdravotníctva, ktorá sa konalo na pôde rezortu zdravotníctva začiatkom februára 2024 a záverov online rokovania Rady ZMOS zo 6. februára 2024, predseda ZMOS Jozef Božik pokračuje v snahe o zachovanie detských pohotovostí v regiónoch Slovenska. 

Rezort zdravotníctva ešte v septembri 2023 prijal vyhlášku týkajúcu sa úpravy pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti na Slovensku a zachovania fungovania pohotovostných služieb pre deti (APS).

Podľa tejto vyhlášky sa postupne v troch fázach upravuje sieť detských pohotovostí z pôvodných 61 na 40 do konca roku 2024. Od 1. októbra 2023 už došlo k vypusteniu šiestich pevných bodov APS, ktoré sú už v súčasnosti bez prevádzkovateľa, nakoľko, podľa tvrdenia predchádzajúceho vedenia rezortu zdravotníctva nikto neprejavil záujem o ich prevádzkovanie. Ďalších desať bodov APS pre deti má byť vypustených od júla 2024 a tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024.

Keďže je v záujme ZMOS-u zabezpečiť v území dostupnú zdravotnú starostlivosť, zvlášť pokiaľ sa jedná o deti a dorast, rokoval predseda ZMOS Jozef Božík so súčasnou ministerkou zdravotníctva vo veci možnej revízie predmetnej vyhlášky s tým, že ZMOS predrokuje v dotknutých regiónoch, ktorých sa aktuálne týka zánik pevných bodov APS, s pediatrami ochotu, v prípade zachovania APS personálne zabezpečiť fungovanie takejto ambulancie - garanciu zo strany konkrétnych pediatrov slúžiť v danej ambulancii do 20:00 hod.

V tejto súvislosti momentálne na viacerých miestach Slovenska prebiehajú intenzívne rokovania s pediatrami za účasti primátorov a starostov. Po zosumarizovaní potrebných podkladov následne predseda ZMOS spolu s členmi Odbornej sekcie zdravotníctva pri Rade ZMOS, ktorej predsedom je primátor mesta Martin Ján Danko, budú rokovať s rezortom zdravotníctva v snahe upraviť vyhlášku tak, aby boli detské pohotovosti zachované v najväčšom počte a dostupnej vzdialenosti pre rodičov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.