Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ako si pri ePN nárok na nemocenské uplatňuje osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. Pri vystavení ePN preto poistenec, ktorý je nemocensky poistený v inom členskom štáte EÚ, potrebuje na získanie nemocenskej dávky požiadať slovenského ošetrujúceho lekára o vystavenie papierového tlačiva Odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej elektronicky (Odpis ePN). Toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.