Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Aktivity ÚDZS na reguláciu hospodárenia zdravotných poisťovní vnímajú Slováci pozitívne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚDZS

  • Viac ako 60 % účastníkov prieskumu súhlasí s aktivitou úradu, ktorej cieľom je regulácia zisku zdravotných poisťovní
  • Takmer tri štvrtiny opýtaných sa vyjadrili, že hospodárenie zdravotných poisťovní by malo byť regulované
  • Len štvrtina respondentov si myslí, že zdravotné poisťovne majú nárok na zisk zo zdravotných odvodov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už od leta minulého roka apeluje na potrebu regulácie zdravotných poisťovní. Cez oligopol troch zdravotných poisťovní, ktorý je na Slovensku dve dekády bez regulácie, tečie takmer 6 miliárd eur ročne. Na tom, že je regulácia hospodárenia zdravotných poisťovní nevyhnutná aj pre udržateľnosť verejných financií, sa už v júli minulého roka zhodla pracovná skupina menovaná premiérom (https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/07/TS_zavery-pracovnej-komisie_regulacia-zisku-ZP_27-7-2021.pdf). Na žiadosť predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej bol návrh napriek schváleniu na rokovaní legislatívnej rady vlády dňa 21. 9. 2021 dočasne stiahnutý (https://hsr.rokovania.sk/198002021-/).

Téma je však opäť na stole, nakoľko je regulácia súčasťou memoranda o spolupráci rezortov zdravotníctva a financií zo dňa 30. 3. 2022. Ministerstvo zdravotníctva má do konca septembra predložiť vláde konkrétny návrh. Úrad na rokovaní v tejto veci zdôraznil potrebu systémovej regulácie podľa európskeho štandardu a vysvetlil nevyhnutnosť iniciovať kroky, ktoré budú viesť k implementácii smernice EÚ Solvency 2. Tá sa aplikuje na poisťovníctvo ako celok, a rešpektujú ju aj zdravotné poisťovne so súkromným kapitálom v Holandsku a Nemecku (https://www.udzs-sk.sk/wp-Content/uploads/2022/03/TS_Predbezne-vysledky-hospodarenia-zdravotnych-poistovni-ku-koncu-roka-2021.pdf).

Prieskum úradu realizovaný agentúrou MNFORCE potvrdil, že snahu o reguláciu zisku zdravotných poisťovní podporujú aj samotní obyvatelia Slovenska. Túto aktivitu hodnotí veľmi pozitívne 28 % opýtaných a skôr pozitívne 34 % opýtaných. Negatívne ju pritom hodnotí len 6 % respondentov.

ÚDZS vyvíja aktivity na reguláciu zisku zdravotných poisťovní - čím by sa mala dosiahnuť maximalizácia využitia limitovaných verejných zdrojov na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov.

S výrokom „Hospodárenie zdravotných poisťovní by malo byť regulované“ dokonca súhlasí až 70 % účastníkov prieskumu. Za „určite áno“ sa vyjadrilo 37 % opýtaných a možnosť „skôr áno“ označilo 33 % respondentov. Aj k tejto otázke sa pritom negatívne postavilo len 6 % opýtaných.

Hospodárenie zdravotných poisťovní by malo byť regulované.

Viac ako dve pätiny opýtaných si myslia, že zdravotné poisťovne nemajú mať nárok na zisk zo zdravotných odvodov. Tento nárok poisťovniam patrí len podľa štvrtiny opýtaných.

Slováci sa však rozdielne stavajú k otázke konkurencie zdravotných poisťovní. Približne polovica opýtaných tvrdí, že konkurencia zdravotných poisťovní je prospešná. Polovica sa zároveň vyjadrila, že by bola pre systém lepšia existencia len jednej, štátnej zdravotnej poisťovne.

Prieskum taktiež ukázal, že Slováci majú záujem o doplnkové zdravotné poistenie, predovšetkým v oblasti stomatológie a fyzioterapie. Viac ako tri štvrtiny opýtaných by sa dali pripoistiť v stomatológii nad rámec benefitov zdravotných poisťovní. Len o niečo menej respondentov, 70 % opýtaných, by sa pripoistilo v oblasti fyzioterapie, priplatili by si teda v doplnkovom zdravotnom poistení rehabilitácie či masáže.

Keby zdravotné poisťovne u nás na Slovensku ponúkali nasledovné balíky pripoistenia (a cena by nezohrávala žiadnu rolu), o ktoré z nich by ste pravdepodobne mali záujem?

Prieskum sa uskutočnil od 21. do 27. februára 2022 na vzorke tisíc respondentov, ktorá bola reprezentatívna vzhľadom na online dospelú populáciu SR.

Zdroj: https://www.udzs-sk.sk/blog/2022/04/08/tlacova-sprava-aktivity-udzs-na-regulaciu-hospodarenia-zdravotnych-poistovni-vnimaju-slovaci-pozitivne/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.