Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Aliancia žien Slovenska predstavila program pre páchateľov násilia na ženách

Kategória: Spravodajstvo

Výsledky projektu Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia predstavila dnes v Bratislave mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska. 

Bratislava 29. marca (TASR) - Výsledky projektu Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia predstavila dnes v Bratislave mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska. Cieľom projektu bolo zavedenie špecializovaných resocializačných programov pre páchateľov násilia na ženách.
      "Ukázalo sa totiž na základe zahraničnej praxe a výskumov, že jedinou cestou ako vyriešiť násilie, je nielen poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ale je dôležité i realizovať intervenciu na strane páchateľov," priblížila projekt jeho koordinátorka Jitka Dvořáková. Ako ďalej uviedla, jeho programy vychádzajú z presvedčenia, že násilné konanie je naučené a je možné ho zmeniť. "Pracuje sa tam na zmene patriarchálnych hodnôt a presvedčení páchateľov," doplnila k programom, ktoré majú zmeniť vzorce násilného správania páchateľa tak, aby sa naučil empatii a sebaovládaniu. Do programu sa muži zapájajú na príkaz súdu alebo dobrovoľne. Projekt inšpirovaný skúsenosťou amerického mestečka Duluth s intervenčným programom pre páchateľov rodovo podmieneného násilia na ženách podporila dotáciou 35.302,50 eura z Nórskeho finančného mechanizmu Nadácia otvorenej spoločnosti. Začal sa v novembri 2014 a trval 17 mesiacov.
      Program pre páchateľov alebo aj sociálny výcvikový program je kognitívno-behaviorálne orientované opatrenie pre mužov, ktorí boli násilní v partnerskom vzťahu. Zmena správania má byť dosiahnutá prostredníctvom konfrontácie, poradenstva a sociálnej podpory. "Získanie páchateľov za účastníkov do nášho programu je pre nás momentálne najproblematickejšie, pretože to nie je v našich rukách, je to v rukách policajných vyšetrovateľov, prokurátorov, probačných pracovníkov a pracovníčok, sudcov a sudkýň," konštatovala Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska. Venuje sa riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách a novým projektom rozšírila svoje aktivity aj o prácu s jeho páchateľmi v intervenčných programoch. "Štúdie hovoria o tom, že násilník sa musí rozhodnúť prestať, on sa musí dozvedieť, že jeho správanie sa k žene a k deťom nie je legitímne, že nie je oprávnený celú rodinu dirigovať, manipulovať, vychovávať a trestať," uviedla pre TASR Farkašová s tým, že väzenie neodnaučí mužov byť násilnými. "Je to záležitosť systémová. Muži sú násilnými pre to, že sa naučili násilnými byť a naše sociálne výcvikové programy sú práve o tom, aby sme ich od toho násilného správania odučili. Nejde o prácu psychológov, psychoterapie, ide o sociálny výcvik, ktorý odúča mužov byť rodovostereotypnými mužmi, ktorí majú pocit, že historicky majú dané isté privilégiá," zdôraznila.
      Ani podľa psychológa Róberta Vavra väzenie muža nezmení tak, aby po návrate domov blízkym opäť nespôsoboval fyzickú či psychickú bolesť. "Intervenčný program preto sleduje zmenu tohto postoja a učí páchateľa novým vzorcom správania," doplnil psychológ a tréner programu pre páchateľov, v rámci ktorého sa násilný muž učí prevziať úplnú a bezvýhradnú zodpovednosť za svoje násilné správanie, musí sa zároveň zdržať všetkého fyzického násilia a hrozieb a pracovať na redukcii verbálnej agresie a iných foriem psychického násilia. "Sociálny výcvikový program pre páchateľov násilia na ženách spočíva najmä v skupinovej práci, je to dlhodobý program, v rámci skupiny sa s nimi stretneme približne 25-krát," uviedol pre TASR Vavro s tým, že v rámci programu si páchatelia uvedomujú negatívne dopady násilia, ktoré praktizujú. "Zlepšujú si schopnosti empatie, učia sa konkrétnym zručnostiam, komunikačným alebo čo robiť, keď rozoznajú u seba príznaky vrcholiaceho napätia, ktoré môže vyústiť do násilia."
      Program doteraz absolvovalo 11 ľudí. "Zatiaľ len začíname s prácou s páchateľmi násilia, nadväzujeme spoluprácu s inštitúciami, ktoré nám môžu nariaďovať ich účasť na programe. Začínam, dúfame, že sa tieto počty budú zvyšovať do budúcnosti," dodal tréner programu pre páchateľov, ktorý je aktuálne pre účastníka bezplatný.
      Projekt sa okrem zavedenia pilotnej práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia zameral tiež na prípravu legislatívneho a inštitucionálneho zázemia. Súčasťou aktivít projektu, ktorého výsledky zverejní v záverečnej správe Aliancia žien Slovenska na svojej webstránke, je tiež evidenčný systém v podobe softvéru a krátky film. Prostredníctvom neho chce komunikovať novú tému s odbornou i širokou verejnosťou.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.