Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ambulantný sektor dostane 283 miliónov eur navyše oproti minulému roku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Po niekoľko týždňov trvajúcich rokovaniach so zástupcami ambulantného sektora, zdravotnými poisťovňami, Ministerstvom financií SR a Úradom vlády SR dnes predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským oznámili výšku sumy, ktorú dostanú ambulancie, aby mohli vykryť zvýšené ceny energií, ale aj ďalšie oprávnené náklady. Pôjde celkovo o 283 miliónov eur navyše oproti sume, ktorú si ambulantný sektor rozdelil vlani.

Do tejto sumy boli okrem zvýšených nákladov súvisiacich s energetickou krízou započítané aj ďalšie ukazovatele, ako sú inflácia, mzdová valorizácia či plánované zmeny v oblasti sietí všeobecných aj špecializovaných ambulancií.
 
Ambulancie všeobecných lekárov dostanú o 73 miliónov eur viac ako vlani a špecializované ambulancie budú mať o 210 miliónov eur viac, rozdiel je teda v oboch prípadoch 20 % oproti roku 2022.
 
„Zdravotné poisťovne dostanú stanovené minimálne výdavky, ktoré musia v tom či onom sektore minúť. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie dostanú ambulancie v zmluvách s poisťovňami ako samostatnú položku,“ vysvetlil samotný proces vyplácania minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
 
Premiér Eduard Heger sa spoločne s ministrom v stredu na Úrade vlády stretli so zástupcami ambulantného sektora, ako aj ďalšími relevantnými partnermi. „Zdravotníctvo je prioritou našej vlády. Svedčí o tom aj dnešné rokovanie, na ktorom sa nám podarilo dohodnúť riešenie pre ambulantný sektor. Za posledné mesiace sme prijali množstvo opatrení na pomoc celému slovenskému zdravotníctvu. Zvýšili sme mzdy, zaviedli sme stabilizačné príspevky a naďalej pokračujeme v reformách z plánu obnovy, ktoré so sebou prinášajú investície do rekonštrukcie a vybavenia nemocníc, ako aj výstavbu nových nemocníc,“ uviedol premiér Eduard Heger.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.