Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

AOPP: Návrh novely o zdravotných poisťovniach treba stiahnuť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) nesúhlasí so zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by novelu podľa nej malo stiahnuť. Upozornila, že návrh je protipacientsky a nerieši problémy, ktoré by sa mali.

"Roky odsúvania riešenia zásadných problémov v zdravotníctve nás už začínajú dobiehať a nie je možné ich riešiť narýchlo ušitými novelami zákonov, ktoré nie sú orientované propacientsky, ale protipacientsky," upozornila. Novela podľa prezidentky AOPP Márie Lévyovej porušuje základné ľudské práva. Kritizuje, že by zdravotné odvody mali platiť všetci bez ohľadu na ich príjem. "V čase rastúcich cien potravín, energií sa navrhované zvýšenie citeľne dotkne ľudí, ktorí si vo svojom regióne nevedia nájsť prácu na plný úväzok, alebo nemôžu mať takýto úväzok napríklad zo zdravotných dôvodov," zdôraznila. Štát podľa nej nemôže riešiť poistencov, ktorí cez účelovo skrátené úväzky krátia odvody, za cenu zhoršenia situácie sociálne slabších skupín. Lévyová upozornila, že sa dlhé roky volá po navýšení platieb za poistenca. "Ak je pre štát výška platby za poistencov štátu uspokojujúca, žiadame, aby bol minimálny vymeriavací základ naviazaný na jej výšku," dodala. Štát by mal podľa nej vzhľadom na alarmujúcu situáciu v zdravotníctve zvážiť legislatívnu úpravu, ktorá by garantovala výdavky na zdravotníctvo vo výške minimálne 1,9 percenta HDP a ich každoročné navyšovanie o 0,3 percenta. AOPP nesúhlasí ani so zavedením poplatku za podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Návrh podľa nej predpokladá, že každý pacient má medicínske vzdelanie, na základe ktorého dokáže posúdiť relevantnosť svojho podnetu. "Ak je tomu tak, ÚDZS sa stáva nadbytočnou inštitúciou," podotkla. Viceprezidentka asociácie Elena Marušáková upozornila, že napríklad onkologické ochorenia finančne ruinujú pacienta i jeho rodinu. "Neustále sa objavujú nové zbierky pre takýchto ľudí, a teraz im ešte dáme bariéru na to, aby podali podnet na úrad," skonštatovala. Asociácia kritizuje tiež avizované zmeny v prepoisťovaní, upozorňuje napríklad na povinnosť notársky overeného podpisu či akceptačného listu. Je to podľa nej v rozpore s vládnym programom, ktorý hovorí o znižovaní byrokracie. "Podmieniť zmenu zdravotnej poisťovne návštevou notára a zaplatením poplatku za overenie podpisu je v 21. storočí absurdné riešenie problému s nekalými prepoisťovacími praktikami," dodala Lévyová. Rezort pre TASR reagoval, že eviduje pripomienky zo strán viacerých subjektov. Zdôraznil, že sa všetkými bude zaoberať a vyhodnocovať ich. "Zmena takéhoto rozsahu sa týka takmer všetkých aktérov v zdravotníctve, pričom na niektoré navrhované riešenia prirodzene panujú často protichodné názory. Práve v tom je význam pripomienkovacích konaní," uviedol komunikačný odbor MZ. Zároveň skonštatoval, že zavedenie jasných pravidiel pri využívaní zdravotných odvodov je nevyhnutné a v tejto oblasti panuje široká zhoda. "Predovšetkým je treba riešiť problematiku nedostupnosti štandardnej zdravotnej starostlivosti pre 120.000 obyvateľov Slovenska, nastavenie jasných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami a ďalších oblastí, pri ktorých prax preukázala potrebu zmeny," doplnil.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.