Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Bezdôvodná neúčasť na prehliadke vedie k zastaveniu invalidného dôchodku

Kategória: Spravodajstvo

Poberateľ invalidného dôchodku môže byť predvolaný na kontrolnú lekársku prehliadku Sociálnou poisťovňou (SP), ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. 

Bratislava 22. júna (TASR) - Poberateľ invalidného dôchodku môže byť predvolaný na kontrolnú lekársku prehliadku Sociálnou poisťovňou (SP), ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Predvolanie obsahuje poučenie o možnosti predložiť nové dôkazné prostriedky o zdravotnom stave, ak ich predvolaný invalidný dôchodca má k dispozícii a domnieva sa, že nie sú súčasťou jeho zdravotnej dokumentácie.
      Ak svoju neprítomnosť účastník konania odôvodnene ospravedlní, posudkový lekár pobočky SP odročí pojednávanie na presne určený deň a hodinu alebo na nevyhnutný čas. Ide napríklad o prípady, keď je účastník konania hospitalizovaný, objednaný na odborné lekárske vyšetrenie s dlhším termínom čakania, je na kúpeľnej liečbe. Posudkový lekár v takom prípade opätovne predvolá invalidného dôchodcu na nový termín pojednávania.
      Ak sa účastník konania nedostaví na pojednávanie o posúdení zdravotného stavu a ani neospravedlní svoju neúčasť, až vtedy dá posudkový lekár príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty dávky. Z týchto dôvodov bolo v roku 2014 z celkového počtu 49.087 vykonaných kontrolných lekárskych prehliadok podaných 394 návrhov na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.
      V prípade, že občan, ktorému bola pozastavená výplata dávky, sa dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opäť zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je podľa posudkového lekára viac ako 40 %, výplata invalidného dôchodku sa obnoví.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.