Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Bezpečnosť pacienta je základná súčasť zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, moderná diagnostika ochorení, účinné a bezpečné lieky, napĺňanie týchto výziev je jedným z predpokladov, ako prispieť k úspešnej liečbe pacientov. Vždy s dôrazom na maximálne zabezpečenie ochrany pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Práve tieto priority zdôrazňuje Svetový deň bezpečnosti pacientov, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila na 17. septembra. 

„Pre ministerstvo zdravotníctva je poskytovanie kvalitnej, dostupnej a bezpečnej zdravotnej  starostlivosti prioritou, ktorá zahŕňa dostatok moderných liekov, nových medicínskych technológií,  lepší manažment pacientov, ako aj doliečovanie, rehabilitáciu, posilnenie dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Vždy s dôrazom na bezpečnosť pacienta, na minimalizovanie akýchkoľvek nedostatkov,“ zdôraznil minister zdravotníctva Marek Krajčí. 

Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s dnešným Svetovým dňom bezpečnosti pacienta zdôrazňuje, že  bezpečnosť pacientov sa dotýka každého jednotlivca a nové možnosti v tejto oblasti otvárajú aj moderné technológie, vrátane e-zdravia. Práve elektronizácia v zdravotníctve prináša nové formy, ktoré sú bezpečné a efektívne. Vytvárajú dôsledný systém evidencie pacientov, operatívnu výmenu informácií, minimalizujú výskyt pochybení aj prípadnej duplicity vyšetrení, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti pacientom.

Jedným z predpokladov zlepšenia zdravotného stavu občanov je prevencia. Všetci poistenci majú zo  zdravotného poistenia preplácané preventívne prehliadky, ktoré im garantuje zákon. Práve tieto prehliadky dokážu ochorenie podchytiť včas a zvyšujú šancu na vyliečenie. Nečakať na prvé príznaky choroby je výzva pre každého jednotlivca, a to napríklad aj s dôrazom na nárast onkologických ochorení. Ministerstvo zdravotníctva podporuje fungovanie onkologických skríningových programov, samotné pozývanie je v kompetencii zdravotných poisťovní, ktoré pozývajú ženy na mamografický skríning už od júla. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná a bezpečná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, kedy je liečiteľné. V jesenných mesiacoch bude pokračovať pozývanie na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, aj na skríning rakoviny krčka maternice.

„Bezpečnosť pacienta a kvalitná liečba sú pre nás ťažiskové aj v liekovej politike. Prax ukázala, že práve v tejto oblasti sú rezervy, preto pokračujeme vo veľkom upratovaní a až 400 liekov bude preradených do nových referenčných skupín tak, aby mal pacient zabezpečenú liečbu bez ohľadu na tzv. silu lieku, ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvetľuje minister zdravotníctva Marek Krajčí. To znamená, že pacienti s rovnakou diagnózou budú mať zabezpečenú dostupnosť liečby, bez ohľadu na ich individuálne potreby dávkovania. Ministerstvo zdravotníctva komunikuje zmeny v liekovej politike aj s pacientskymi organizáciami v zastúpení Asociácie na ochranu práv pacientov. 

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že z hľadiska starostlivosti o zdravie a bezpečnosti liečby je v súčasnej fáze pandémie COVID-19 dôležitá aj osobná zodpovednosť každého jednotlivca. Práve vďaka dodržiavaniu opatrení zo strany verejnosti sme mali v súvislosti s COVID-19 v prvej vlne dobré výsledky, čo je jeden z dôkazov, že opatrenia fungujú. Ak chceme úspešne zvládnuť druhú vlnu, dôležitá je taktiež disciplína a dodržiavanie pravidiel, tak zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj občanmi. Sme v období, kedy by mal každý dbať o ochranu svojho zdravia, ako aj verejného zdravia v celej krajine. Veríme, že zodpovednosť a ostražitosť budú medzi občanmi prevládať, tak ako tomu bolo v jarnom období. V čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 je dôležité dodržiavanie účinnej prevencie (pravidlá ROR), a to je nosenie Rúšok, dostatočný Odstup a pravidelné umývanie, resp. dezinfekcia Rúk. Vďaka týmto trom zásadám významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj ďalších infekčných ochorení, vrátane chrípky.

Zdroj: www.health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.