Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

CHAOS OKOLO PANDEMICKÝCH PN PRE SLOVENSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV A VÝZVA NA OKAMŽITÚ NÁPRAVU

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

25. 3. 2021 Bratislava Už vyše roka zápasí naša krajina s pandémiou koronavírusu, ktorá ukázala nielen slabosti nášho zdravotníctva, ale predovšetkým silu, odhodlanie a profesionalitu našich lekárov, sestier a všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov. Už vyše roka nasadzujú zdravotníci svoje zdravie a životy, aby pomáhali pacientom. Všetci ich považujú za hrdinov, adresujú im slová úcty a vďaky. Žiaľ, mnohí z nich sú dnes už hrdinami in memoriam.

Preto sme pred pár dňami s potešením uvítali rozhodnutie vlády, ktorá na návrh aj našich organizácii schválila odškodnenie pre rodiny zosnulých zdravotníkov, ktorí zomreli na Covid 19. V kontexte posledných vyjadrení rezortu zdravotníctva sa však obávame, že odškodnenie rodín zosnulých zdravotníkov môže dopadnúť rovnako, ako pandemické PN-ky pre zdravotníkov. Teda tak, že sa ho nedočkajú. „Aj Slovenská lekárska komora (SLK) opakovane verejne vyzývala kompetentných, aby schválili 100%-nú PN-ku pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nakazili Covid-19, a to bez rozdielu, či pracujú v ambulancii alebo v nemocnici. Túto požiadavku sme predložili aj na stretnutí s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím 13. januára 2021, kde nám minister vyjadril podporu a prisľúbil pomoc aj v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V tejto veci sme preto adresovali aj list ministrovi práce Milanovi Krajniakovi so žiadosťou o stretnutie, na ktorom sme s ním chceli hovoriť o legislatívnom riešení nemocenskej dávky pre zdravotníkov. Žiaľ, namiesto stretnutia nám minister práce poslal list s konštatovaním, že tu máme pandemický úrazový príplatok, ktorý sa po pripočítaní k PN (ktorá je vo výške 55% vymeriavacieho základu, teda približne 70% čistého platu),“ povedal Marian Kollár, prezident SLK. „Realita je taká, že zdravotnícki pracovníci majú dodnes problém s priznaním pandemickej PN a väčšina sa jej doteraz nedočkala - zamestnávatelia im totiž odmietajú priznať, že sa nakazili v práci. Treba k tomu ešte niečo dodať?“ pýta sa predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Určite treba dodať slová štátneho tajomníka Petra Stachuru, ktorý na tlačovej konferencii v utorok 23.3. na otázku, ako je to vlastne s pandemickými PN pre zdravotníkov, povedal doslova aj toto: „Keďže tá zaočkovanosť stúpa, tak tento apel, ktorý máme od LOZ-u, už stráca na sile, pretože je stále menej a menej zdravotníkov, ktorí odchádzajú na PN.“ „Tak tieto slová štátneho tajomníka nám doslova vyrazili dych. Nie celkom rozumieme postoju štátneho tajomníka Petra Stachuru k nám lekárom a jeho slová dehonestujú našich kolegov. Tento jeho postoj vnímame o to rozporuplnejšie, nakoľko je lekár. Vzhľadom na jeho posledné vyjadrenia žiadame, aby tieto svoje postoje zásadne prehodnotil a v takýchto vyjadreniach nepokračoval.“ uviedol Peter Visolajský z LOZ. Situáciu sa snažil zachrániť zastupujúci minister zdravotníctva E. Heger slovami: „Je dôležité, aby na jednej strane nezneužívali, ale ani si to neviem predstaviť, ale na druhej strane nie je dobré, aby niekto brzdil toto opatrenie, ak tí ľudia legitímne trávia čas v práci – takže ide o to, aby sa to správne vyhodnotilo.“ Za tieto slová sa chceme E. Hegerovi poďakovať. Preto Slovenská lekárska komora a Lekárske odborové združenie predkladajú tieto požiadavky: 1. Žiadame zastupujúceho ministra zdravotníctva a aj premiéra Slovenskej republiky, aby okamžite zabezpečili legislatívne doriešenie pandemických PN-iek pre zdravotníkov v parlamente tak, aby boli odstránené všetky administratívne prekážky pre ich uplatnenie. 2. Vyzývame vládu a parlament, aby zo zákona vypustili nezmyselné vystavovanie potvrdení a povinnosť preukazovania toho, že sa zdravotník nakazil COVIDom pri svojej práci s pacientami.

Slovenská lekárska komora a Lekárske odborové združenie

Zdroj: https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20k%20pandemickym%20PN%20-%20final-nz.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.