Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Cieľom reformy ambulantnej siete je viac lekárov v regiónoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda SR dnes schválila návrh zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého zámerom je v jeho I. fáze zaviesť  nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, s cieľom zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.

Ambíciou ministerstva je definovať sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na základe určených parametrov a každoročne výsledky monitorovať a vyhodnocovať. Na základe toho následne klasifikovať okresy na:
- zabezpečené,
- rizikové,
- rizikovo nedostatkové
- kriticky nedostatkové.
 
Parametrami pre klasifikáciu okresov sú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov.
 
Rezort chce tieto užitočné informácie poskytovať lekárom – záujemcom o zriadenie novej praxe, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť sa pre miesto, kde si zriadia  svoju ambulanciu, ale aj pre vyššie územné celky, ktoré majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín.  Práve z nich sa môžu stať užitoční koordinátori  siete poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na osi: samospráva – lekár – pacient, ako aj na úrovni výmeny informácií a spolupráce s orgánmi verejnej moci a zdravotnými poisťovňami.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR novou úpravou zákona prináša tiež finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch  formou jednorazového príspevku v sume približne 60 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Ide však iba  o jeden z mnohých podporných nástrojov pre všeobecných lekárov a je potrebné ho vnímať ako súčasť komplexného reformného úsilia rezortu.
 
O príspevok sa budú môcť uchádzať aj úplne noví lekári (bez povolenia), ako aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax.  Do roku 2026 bude z Plánu obnovy k dispozícii 10 miliónov eur na podporu zvyšovania kapacity a príchod nových lekárov.
Je teda  predpoklad, že práve vďaka návrhu zákona a finančnej podpore sa mladí lekári  po ukončení štúdia budú   môcť vrátiť do svojho rodiska alebo do iných – nedostatkových či rizikových regiónov -  a rýchlejšie sa osamostatniť. A čo je najdôležitejšie - pacienti dostanú potrebnú ambulantnú starostlivosť v miestnej dostupnosti.
 
Ďalšie dve fázy reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti budú riešiť podporu všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva, ktorej obsahom bude aj rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, rozšírenie kompetencií a popísanie úlohy sestry, podpora nových modelov organizácie práce v ambulancii, zníženie administratívnej záťaže  či ich platové ohodnotenie.
 
Stručne zosumarizované – tri fázy reformy prinesú jasno v otázkach: koľko a kde potrebujeme všeobecných lekárov, čo presne bude práca lekára a sestry a ako budú odmeňovaní.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.