Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Lekári v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie v roku 2022 sledovali vyše 517- tisíc pacientov. Najčastejšie im diagnostikovali alergickú rinitídu, známu aj ako senná nádcha. Špecifickou alergénovou imunoterapiou bolo liečených takmer 55-tisíc pacientov.

Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2022 zaznamenali 1 416 269 návštev pacientov (2 608,8 návštev/10 000 obyvateľov), čo je v prepočte na 10 000 obyvateľov o 7,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Medziročný nárast v počte návštev bol výraznejší u detí a mladistvých vo vekovej skupine 0 – 18 rokov, a to o 20,4 %, čím sa počet návštev v tejto vekovej skupine dostal na predpandemickú úroveň.

 
Počet návštev pacientov v ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie podľa vekových skupín v rokoch 2013 – 2022
V pravidelnej starostlivosti alergiológov - imunológov bolo sledovaných 517 173 pacientov, čo je o 21 913 pacientov viac ako v roku 2021.
 
Najviac pacientov malo diagnostikovanú alergickú rinitídu (284 736 osôb). Ďalej nasledovali imunodeficientné stavy sekundárne s počtom 134 556 sledovaných osôb a alergická astma s 96 859 sledovanými osobami.
 
V roku 2022 bolo v ambulanciách imunológie a alergiológie liečených 54 797 pacientov špecifickou imunoterapiou. Viac ako polovica pacientov (57,7%; v počte 31 630 osôb) bola vo veku 19 a viac rokov, mierne prevažovali muži nad ženami.
 
V sledovanom období od roku 2013 až do roku 2020 mierne klesal počet pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v danom roku. Po medziročnom poklese o 8,2 % v prvom roku pandémie (rok 2020) však prišlo v roku 2021 a aj v roku 2022 k nárastu počtu pacientov prijatých do liečby, medziročný nárast v roku 2021 predstavoval 1,9 % a 14,3 % v roku 2022. Nárast nastal vo všetkých skupinách sledovaných podľa veku a pohlavia. V roku 2022 v skupine pacientov detí a mladistvých do 19 rokov prijatých do liečby v danom roku mierne prevažovali muži (71,6/10 000) nad ženami (68,7/10 000). Pri dospelých pacientoch starších ako 19 rokov mali naopak miernu prevahu ženy (19,2/10 000) oproti mužom (17,1/10 000).
 
Vývoj počtu pacientov so špecifickou imunoterapiou prijatých do liečby v danom roku podľa veku a pohlavia, roky 2013 – 2022

Najviac sledovaných pacientov zaznamenali ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v Bratislavskom kraji (90 207 pacientov) a Prešovskom kraji (85 078 pacientov), najmenej ich bolo v Trenčianskom (39 149 pacientov) a Trnavskom kraji (51 741 pacientov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.