Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Bratislava, 19. október 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a do evidencie diabetológov pribudlo vyše 28-tisíc nových pacientov. Prevažná väčšina pacientov sa liečila na diabetes mellitus druhého typu, ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku.

Ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách dispenzarizovaných (systematicky sledovaných lekárom pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania) 355 819 pacientov s diabetes mellitus. V priebehu roka 2021 pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií 28 139 nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka.

 
Z celkového počtu dispenzarizovaných osôb s cukrovkou malo 91,4 % osôb diabetes mellitus 2. typu. S diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7 % pacientov a 0,8 % pacientov bolo liečených na iné typy diabetes mellitus. Podiel 0,8 % predstavovali ženy s gestačným diabetes mellitus, ktorý vzniká v tehotenstve.
 
 
V roku 2021 bolo pre diabetes mellitus 2. typu dispenzarizovaných 325 084 osôb (5 981,6 prípadov na 100 000 obyvateľov). Medziročne vzrástol počet dispenzarizovaných pacientov o 1,4 %, oproti roku 2009 to bolo o 7,2 %.
 
Diabetes mellitus 2. typu bol prvýkrát diagnostikovaný u 24 312 osôb (447,3 prípadov/100 000 obyvateľov), čo predstavuje najvyšší počet nových prípadov ochorenia od roku 2009. V porovnaní s rokom 2020 vzrástol počet novodiagnostikovaných osôb s týmto typom diabetu až o 31,3 %.
 
Najviac nových prípadov ochorenia diabetes mellitus 2. typu bolo diagnostikovaných u seniorov vo vekovej skupine 75 až 79 rokov (1 156,9 prípadov na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 70 až 74 rokov (1 111,1 prípadov/100 000).
 

V roku 2021 diabetologické ambulancie evidovali 25 007 dispenzarizovaných pacientov s diabetes mellitus 1. typu (460,1 prípadov na 100 000 obyvateľov). V rámci pozorovaného obdobia rokov 2009 – 2021 to bolo najmenej dispenzarizovaných osôb s týmto typom diabetu. Oproti roku 2020 klesol ich počet o 4,4 %.
 
Z celkového počtu 1 611 nových pacientov s diabetes mellitus 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej kategórii 30 – 34- rokov (44,6 prípadov/100 000 obyvateľov v danom veku) a 25 – 29- rokov (43,0 /100 000).
 

Dospelí pacienti sa najčastejšie liečili perorálnymi antidiabetikami (55,6 %). Liečbu inzulínom podstúpilo 27,8 % pacientov a režimové opatrenia zahŕňajúce diétny režim či pohybové aktivity boli indikované u 16,5 % dospelých pacientov. Podávanie inzulínu bolo najčastejším spôsobom liečby (96 %) u detí a mladistvých do 18 rokov.
 
Z chronických komplikácií a sprievodných chorôb spôsobených cukrovkou diagnostikovaných v roku 2021 sa u pacientov najčastejšie vyskytovali poruchy metabolizmu lipidov, nasledovala artériová hypertenzia, diabetická neuropatia a očné komplikácie.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.